ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

 

Interdisciplinarna istraživačka skupina provodi istraživanja u području upravljanja organizacijama i poslovnim procesima s naglaskom na strateškom planiranju i primjeni metoda za strateško planiranje u profitnim i neprofitnim organizacijama te podrške odlučivanju s aspekta normativne i deskriptivne teorije odlučivanja, a s naglaskom na primjeni metoda za višekriterijsko odlučivanje i sustave za potporu odlučivanju.

ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI

 • unapređenje postojećih metoda za odlučivanje i kombiniranje metoda za odlučivanje s ciljem njihove prilagodbe specifičnostima problema odlučivanja
 • unapređenje postojećih metoda za strukturiranje problema odlučivanja
 • razvoj nove metode za višekriterijsko odlučivanje – SNAP metode
 • razvoj modela odlučivanja i odlučivanje o određenom problemu odlučivanja primjenom metode Analitički hijerarhijski proces (AHP) i Analitički mrežni proces (ANP)
 • razvoj alata za potporu odlučivanju metodom Analitički hijerarhijski proces (AHP)
 • razvoj metodologije Okvira digitalne zrelosti i Instrumenta za procjenu digitalne zrelosti škola
 • razvoj metodologije Okvira digitalne zrelosti visokoškolskih institucija
 • razvoj nove metodologije za strateško planiranje o primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju
 • razvoj nove metodologije za odlučivanje o primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju
 • unapređenje metoda strateškog planiranja
 • razvoj alata za podršku odlučivanju na temelju razvijene metodologije
 • razvoj metodologije za digitalnu transformaciju obrazovnih institucija

PROJEKTI

Europski socijalni fond / Europski fond za regionalni razvoj
Hrvatska zaklada za znanost
Europski fond za regionalni razvoj
Obzor 2020

RADOVI

Hrustek, N.Ž., Perši, N. and Kliček, D.
Begičević Ređep, Nina; Balaban, Igor; Žugec, Bojan; Klačmer Čalopa, Marina; Divjak, Blaženka
Đurek, Valentina; Kadoić, Nikola; Begičević Ređep, Nina

KORISNI DOKUMENTI

Okvir za izradu Strateškog plana primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (rezultat projekta "e-Škole").

Obrazac za izradu Strateškog plana primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (rezultat projekta "e-Škole").

Obrazac za izradu Pravilnik o sigurnoj i odgovornoj upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije (rezultat projekta "e-Škole").

Smjernice za korištenje informacijsko-komunikacijske (IKT) opreme koja se nalazi u učionici budućnosti.

POPULARNE TEME

Doc. dr. sc. Dijana Oreški
Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep
Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep
Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep
Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep
Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep
Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep
Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep
Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep
Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep