Istraživanja pokazuju da menadžeri velik dio svog radnog vremena, procjenjuje se da oko 20%, provode u rješavanju sukoba, što ukazuje na važnost poznavanja uzroka, mehanizma i načina rješavanja konflikata u organizaciji. Konflikt je međusobno suprotstavljanje različitih potreba, želja, osjećaja i djelovanja. Ono što jednoznačno karakterizira konflikt je da je to situacija u kojoj jedna strana može postići svoje ciljeve samo na račun druge strane. Međuljudski odnosi predstavljaju izvor različitih otpora, sukoba, nesporazuma, nametanja osobnih interesa i interesa formalnih i neformalnih grupa. Kako konflikt ne bi prešao u otvoreni sukob potrebno ga je pravovremeno prepoznati i početi rješavati te je potrebno prepoznati uzroke konflikta. Nepodudarnost poslovnih ciljeva, razlike u interpretaciji činjenica i neslaganja vezana za praktična očekivanja i sklonosti mogu dovesti do konflikta. Uzroci konflikta su često i nedostatak resursa, razlike u percepcijama i vrijednostima te osobni stil pojedinca. U profesionalnom okruženju, sukob je, svaki spor ili otpor koji proizlazi iz nedostatka moći, resursa ili društvenog položaja, te različitih sustava vrijednosti, odnosno suprotstavljanja različitih potreba, želja i interesa. Uzroci konflikta proizlaze i iz slabe i nedovoljne komunikacije. Često nastaju i zbog promjene uloga, ovlaštenja ili statusa u organizaciji, a bez jasnih kriterija ili zbog neadekvatnog sustava nagrađivanja. Učinkovitost i rezultati se ne nagrađuju na pravedan i transparentan način što rezultira konfliktom. Loše posložena organizacijska struktura te organizacijsko poklapanje koje proizlazi iz takve strukture, također može biti uzrok konflikta. Nejasna podjela zadataka i odgovornosti u organizaciji može dovesti do dvojbi, a i pogrešaka u određivanju prioriteta.

Objavljeno u Regionalni tjednik