Planiranje predstavlja temelj za efikasno vođenje i nadzor na projektu. Cilj planiranja je da svi članovi projektnog tima budu upoznati s trajanjem, troškovima i rezultatima projekta. Važan dio projektnog plana je vremenski plan rada na projektu. Postoje različiti odnosi između početka i završetka pojedinih aktivnosti na projektu. Neke aktivnosti čekaju kraj prethodne aktivnosti kako bi mogle započeti dok se neke odvijaju istovremeno, pa kažemo da se aktivnosti mogu odvijati serijski i paralelno. Osnovna svrha izrade vremenskog plana je kontrola provođenja projektnih aktivnosti te uvid u ukupni napredak projekta. Kod izrade vremenskog plana izuzetno je važna preglednost te se ona obično postiže korištenjem shema i dijagrama. U izradi vremenskog plana projekta koriste se linijske i mrežne metode koje pomažu u boljoj identifikaciji trajanja pojedinih projektnih aktivnosti kao i mogućim načinima kraćenja trajanja projekta. Najpoznatija metoda linijskog planiranja je gantogram. Gantogram je jednostavan vremenski dijagram u kojem se na ordinati označavaju objekti terminiranja (aktivnosti, radni paketi) određivanjem njihova početka, ukupnog trajanja i završetka, dok se na apcisi označavaju vremenske jedinice. Ovisno o duljini trajanja aktivnosti, vremenske jedinice mogu biti izražene u satima, danima, tjednima i mjesecima. Jednom odabrana vremenska jedinica mora vrijediti za sve aktivnosti u promatranom projektu. Svakli slijed aktivnosti u projektu naziva se putem. Kritičnim putem nazivamo onaj put koji u projektu traje najdulje, odnosno onaj put u kojem je zbroj trajanja aktivnosti najveći. Poznavanje kritičnog puta nam omogućava da svoju pažnju posvetimo problemima zbog kojih su moguća kašnjenja na projektu. Najčešće korišteni alat za upravljanje projektima je Microsoft Project u kojem se može generirati gantogram. Prednosti gantograma su preglednost i razumljivost te jednostavna izrada ukoliko postoji manji broj aktivnosti. Nedostaci su teško uočavanje uvjetovanosti aktivnosti i nedovoljno vođenje računa o resursima kod raspoređivanja aktivnosti.

Objavljeno u Regionalni Tjednik