Kako se ponašaju žene, a kako muškarci menadžeri kada se nađu u konfliktnoj situaciji? Rezultati istraživanja rodnih razlika izdvajaju dva stila upravljanja sukobom: kooperativni i konkurentni stil koji se još nazivaju i „ženskim“ i „muškim“ stilom upravljanja sukobom. Kooperativni stil predstavlja žene u situacijama rješavanja sukoba kao bolje susretljive i obzirne uz preferiranje suradničkih i kompromisnih strategija rješavanja konflikata dok muškarci imaju veću tendenciju primjene agresivnog, dominantnog i neovisnog konkurentnog stila. Treba spomenuti i jedno drugo istraživanje iz 90-tih godina koje je pokazalo da je kod žena veća vjerojatnost da će se upustiti u sukob nego kod muškaraca, što više govori u prilog konkurentom stilu nego kooperativnom stilu kod žena menadžera. No i to istraživanje je pokazalo da kad do sukoba dođe, žene imaju veću tendenciju prihvaćanja fleksibilnih i posredničkih pristupa u upravljanju sukobima. Što je s ponašanjem žena i muškaraca menadžera u pregovorima? Stereotipni zaključci da su žene "ugodnije" od muškaraca u pregovorima vjerojatno se donose zbog nedovoljno velikog broja žena na visokim menadžerskim pozicijama u organizacijama. Menadžeri koji su na nižoj poziciji i imaju ograničenu moć i autoritet u pregovorima, više su skloni mekšem pristupu uvjeravanja nego neposrednom sukobljavanju i prijetnjama. Značajnije razlike u pregovaračkim stilovima žena i muškaraca menadžera u situacijama kada žene i muškarci imaju slične pozicije i moć, ne postoje. Ono po čemu se razlikuju, su stavovi prema pregovorima i pregovaračima koji su kod žena prilično drugačiji od stavova muškaraca. Menadžerice imaju manja očekivanja od pregovora prije njihova početka i manje su zadovoljne svojim radnim učinkom po završetku procesa pregovaranja iako su postignuti rezultati isti.

Objavljeno u Regionalni Tjednik