Podizanje zrelosti visokih učilišta za
implementaciju analitika učenja

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.

PROJEKTNE NOVOSTI

16.09.2021, 09:54
Članovi projektnog tima HELA sudjelovati će na 44. međunarodnom skupu za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju MIPRO koji će se…
15.06.2021, 16:04
Dana 14/06/2021 održan je virtualni sastanak s vanjskim suradnicima na projektu „HELA - Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju…
07.04.2021, 09:39
Dana 01/04/2021 održan je virtualni uvodni sastanak na projektu „HELA - Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja“ koji…

O projektu

Istraživački projekt (IP-2020-02-5071)„HELA - Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja” financira Hrvatska zaklada za znanost. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep. Projekt u vrijednosti od 776.230,00 HRK traje 4 godine (01/03/2021 – 28/02/2025).

Ciljevi projekta:

Temeljna svrha projekta je doprinijeti boljem razumijevanju i optimizaciji procesa učenja i poučavanja podržanog analitikama učenja kroz unapređenje zrelosti visokih učilišta u primjeni analitika učenja. U okviru projekta razvit će se okvir zrelosti za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju učenja.

Znanstveni ciljevi:

 • Cilj 1: Identificirati slučajeve korištenja i nedostatke u korištenju analitika učenja u hibridnom okruženju na razini institucijskih strategija, studijskih programa, predmeta i predavanja.
 • Cilj 2: Identificirati resurse potrebne za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju na razini institucijskih strategija, studijskih programa i predmeta.
 • Cilj 3: Identificirati pedagoške, etičke i probleme privatnosti kod upotrebe analitika učenja i kako mogu biti riješeni.
 • Cilj 4: Razviti model zrelosti za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju.
 • Cilj 5: Razviti slučajeve korištenja analitika učenja.
 
9
rezultata
15
suradnika
4
godine
776.230,00 HRK
budžet

ISTRAŽIVAČKA GRUPA

Fakultet organizacije i informatike

 • Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep – voditeljica projekta
 • Prof. dr. sc. Diana Šimić
 • Izv. prof. dr. sc Igor Balaban
 • Prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa
 • Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić
 • Doc. dr. sc. Nikola Kadoić
 • Jelena Gusić, Mag. math.
 • Barbara Šlibar, Mag. Inf.
 • Danijel Filipović, M. Inf.
 • Darko Grabar, mag. inf.
 • Petra Vondra, mag. inf.

Vanjski suradnici:

 • Prof. Wim van Petegem, Ku Leuven, Belgija
 • Dr. sc. Sandra Kučina Softić, SRCE, Hrvatska
 • Prof. Hendrik Drachsler, Goethe University, Njemačka
 • Prof. Bart Rienties, The Open University, UK

REZULTATI PROJEKTA

KONTAKTIRAJTE NAS

hela@foi.unizg.hr

Projekt HELA