Podizanje zrelosti visokih učilišta za
implementaciju analitika učenja

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.

PROJEKTNE NOVOSTI

09.11.2022, 15:33
Istraživači i vanjski suradnici na projektu "HELA – Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja" marljivo rade na…
27.09.2022, 15:26
Sažetak istraživačkog rada pripremljenog u okviru drugog projektnog razdoblja projekta „HELA – Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju…
23.09.2022, 10:17
U okviru 33. međunarodne konferencije „CECIIS - Central European Conference on Information and Intelligent Systems“, koja se održala u Dubrovniku od…

O projektu

Istraživački projekt (IP-2020-02-5071)„HELA - Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja” financira Hrvatska zaklada za znanost. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep. Projekt u vrijednosti od 776.230,00 HRK traje 4 godine (01/03/2021 – 28/02/2025).

Ciljevi projekta:

Temeljna svrha projekta je doprinijeti boljem razumijevanju i optimizaciji procesa učenja i poučavanja podržanog analitikama učenja kroz unapređenje zrelosti visokih učilišta u primjeni analitika učenja. U okviru projekta razvit će se okvir zrelosti za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju učenja.

Znanstveni ciljevi:

 • Cilj 1: Identificirati slučajeve korištenja i nedostatke u korištenju analitika učenja u hibridnom okruženju na razini institucijskih strategija, studijskih programa, predmeta i predavanja.
 • Cilj 2: Identificirati resurse potrebne za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju na razini institucijskih strategija, studijskih programa i predmeta.
 • Cilj 3: Identificirati pedagoške, etičke i probleme privatnosti kod upotrebe analitika učenja i kako mogu biti riješeni.
 • Cilj 4: Razviti model zrelosti za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju.
 • Cilj 5: Razviti slučajeve korištenja analitika učenja.
 
9
rezultata
15
članova tima
4
godine
776.230,00 HRK
budžet

ISTRAŽIVAČKA GRUPA

Fakultet organizacije i informatike

 • prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep – voditeljica projekta
 • prof. dr. sc. Diana Šimić – suvoditeljica projekta
 • izv. prof. dr. sc Igor Balaban
 • dr. sc. Ivana Dvorski Lacković
 • dr. sc. Ivana Đunđek Kokotec
 • dr. sc. Valentina Đurek
 • Danijel Filipović, mag. inf.
 • Darko Grabar, mag. inf.
 • Jelena Gusić Munđar, mag. math.
 • doc. dr. sc. Nikola Kadoić
 • prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa
 • prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić
 • doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić
 • Sabina Rako, mr. sc.
 • Barbara Šlibar, mag. inf.
 • Petra Vondra, mag. inf.

Vanjski suradnici:

 • prof. dr. sc. Hendrik Drachsler, Goethe University, Njemačka
 • dr. sc. Sandra Kučina Softić, SRCE, Hrvatska
 • prof. dr. sc. Bart Rienties, The Open University, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • prof. dr. sc. Wim Van Petegem, Ku Leuven, Belgija

KONTAKTIRAJTE NAS

hela@foi.unizg.hr

Projekt HELA