Socijalna politika u EU ima za cilj postizanje jedinstvenog i pravednog pristupa socijalnim uslugama, promicanje sustava socijalne zaštite, podizanje obrazovne razine radne snage, postizanje visoke stope zaposlenosti uz posebnu brigu za skupine koje su manje zastupljene na tržištu rada, omogućavanje postizanja održivih i sigurnih prihoda, te dostojnih uvjeta rada. Europski zakoni usmjereni su prema stvaranju istih mogućnosti za sve te načelu jednake plaće za jednak rad te zabranu diskriminacije. Poznato je da je u Hrvatskoj još uvijek situacija takva, da na istoj menadžerskoj poziciji, žene imaju manju plaću od muškaraca. U skladu s europskom strategijom Europe 2020 i Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja 2011-2012 kontinuirano će se raditi na povećanju zapošljavanja onih skupina koje su najviše pogođene dugotrajnom nezaposlenošću. Hrvatska će pristupanjem u EU imati pristup puno većim sredstvima iz proračuna EU koji se odnose na poticanje zapošljavanja i djelokrug socijalne politike. Prema iskustvima zemalja članica EU, mogućnost jednostavnijeg zapošljavanja na tržištu rada EU, doprinijet će većem zapošljavanju hrvatskih građana. U 2010. godini započeo je i projekt „Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje“ vrijednosti 2,3 milijuna eura u okviru kojeg se nastoje poboljšati obrazovna postignuća učenika s teškoćama u skladu s njihovim potrebama, mogućnostima na tržištu rada i njihovom društvenom integracijom. Europska unija promiče i socijalnu odgovornost poduzeća na način da socijalni problemi i socijalni dijalog između poslodavca i zaposlenika postanu dio poslovnih strategija. U već spomenutom dokumentu Europe 2020 godine definirano je niz mjera i politika s ciljem postizanja socijalne kohezije.

Objavljeno u Regionalni Tjednik