08.10.2020, 12:56
U suradnji s voditeljem te članovima Znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment, članice Laboratorija za…
04.04.2019, 08:11
Fakultet organizacije i informatike i Ekonomski fakultet – Zagreb kao znanstveni nositelj Znanstvenog centra izvrsnosti za…
29.01.2019, 13:49
Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep i Valentina Đurek sudjelovale su na konferenciji 11th International Conference on…
29.11.2018, 11:01
Na korisničkoj konferenciji CARNET-a CUC 2018 održanoj u Šibeniku od 21.11. do 23.11.2018. sudjelovali su i članovi Laboratorija…
21.11.2018, 09:33
Na konferenciji o ekonomskom i društvenom razvoju, 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development -…
16.11.2018, 15:52
Asistent Nikola Kadoić, ujedno i član laboratorija, obranio je doktorski rad pod naslovom Nova metoda za analizu složenih…
16.11.2018, 10:55
Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (…
05.11.2018, 22:43
Na Fakultetu organizacije i informatike u 10. mjesecu 2018. godine na poziv doc.dr.sc. Ivana Malbašića boravila je prof.dr.sc. …
05.11.2018, 22:34
Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep održala je na konferenciji INFOTER 9.10.2018. u Balatonfuredu pozvano predavanje o…