29.11.2018, 11:01
Na korisničkoj konferenciji CARNET-a CUC 2018 održanoj u Šibeniku od 21.11. do 23.11.2018. sudjelovali su i članovi Laboratorija…
21.11.2018, 09:33
Na konferenciji o ekonomskom i društvenom razvoju, 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development -…
16.11.2018, 15:52
Asistent Nikola Kadoić, ujedno i član laboratorija, obranio je doktorski rad pod naslovom Nova metoda za analizu složenih…
16.11.2018, 10:55
Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (…
05.11.2018, 22:43
Na Fakultetu organizacije i informatike u 10. mjesecu 2018. godine na poziv doc.dr.sc. Ivana Malbašića boravila je prof.dr.sc. …
05.11.2018, 22:34
Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep održala je na konferenciji INFOTER 9.10.2018. u Balatonfuredu pozvano predavanje o…
05.10.2018, 09:22
Dana, 03. listopada 2018. godine u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike održan je inicijalni sastanak članova…
29.09.2018, 10:40
Na Ministarstvu zdravstva danas su predstavljeni rezultati tehničkog audita akutnih bolničkih zdravstvenih ustanova i rangiranje…
27.09.2018, 14:20
U srijedu 26.09.2018. u prostorima Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu održan je okrugli stol "Strateško…