U veljači 2021., Hrvatska zaklada za znanost odobrila je financiranje istraživačkog projekta „HELA - Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja“ koji će se u iduće 4 godine provoditi na Fakultetu organizacije i informatike pod voditeljstvom prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep.

Projekt, koji je s aktivnostima započeo 1. ožujka 2021., Hrvatska zaklada za znanost financirat će u ukupnom iznosu od 776.230,00 HRK.

Temeljna svrha projekta je doprinijeti boljem razumijevanju i optimizaciji procesa učenja i poučavanja podržanog analitikama učenja kroz unapređenje zrelosti visokih učilišta i podizanju kvalitete odlučivanja temeljeno na analitikama učenja.

Očekivani utjecaj istraživanja odrazit će se u bržoj implementaciji analitika učenja u visokom obrazovanju, poboljšanom strateškom odlučivanju utemeljenom na dokazima te bržem usvajanju novih tehnologija u visokom obrazovanju s prednostima za studente, nastavnike, upravu i donositelje politika na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Rezultati projekta planirani su u okviru sljedećih znanstvenih ciljeva:

Cilj 1: Identificirati slučajeve korištenja i nedostatke u korištenju analitika učenja u hibridnom okruženju na razini institucijskih strategija, studijskih programa, predmeta i predavanja.

Cilj 2: Identificirati resurse potrebne za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju na razini institucijskih strategija, studijskih programa i predmeta

Cilj 3: Identificirati pedagoške, etičke i probleme i rješenja očuvanja privatnosti kod upotrebe analitika učenja

Cilj 4: Razviti model zrelosti za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju

Cilj 5: Razviti slučajeve korištenja analitika učenja.

Interdisciplinarnost projekta zahtijeva uključivanje stručnjaka iz različitih područja pa će se projekt provoditi kroz suradnju triju istraživačkih laboratorija FOI-ja - Laboratorija za strateško planiranje i odlučivanje, Laboratorija za učenje i akademsku analitiku te Laboratorija za napredne tehnologije u obrazovanju te njihovih vanjskih suradnika, prepoznatih znanstvenika vodećih institucija iz Hrvatske i inozemstva.

Istraživačku grupu FOI-ja čine prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep kao voditeljica projekta, odnosno vodeća istraživačica te suradnici prof. dr. sc. Diana Šimić, izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić, doc. dr. sc. Nikola Kadoić, Jelena Gusić, mag. math., Barbara Šlibar, mag. inf., Danijel Filipović, mag. inf., Darko Grabar, mag. inf. te Petra Vondra, mag. inf.

U projekt će se, u ulozi vanjskih suradnika, uključiti i prepoznati znanstvenici u područjima analitika učenja i strateškog odlučivanja: prof. Wim van Petegem s KU Leuven iz Belgije, dr. sc. Sandra Kučina Softić sa Sveučilišnog računarskog centra, prof. Hendrik Drachsler sa Goethe University iz Njemačke te prof. Bart Rienties s Open University iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Prvi rezultati projekta očekuju se već u sljedećih nekoliko mjeseci, a više informacija bit će uskoro dostupno i na službenoj mrežnoj stranici projekta: decision-lab.foi.hr/hela-projekt

Izuzetno smo zadovoljni što ćemo u sljedeće 4 godine imati priliku provoditi znanstveno istraživanje čiji će očekivani učinci biti višestruki.