Već pedesetih godina prošlog stoljeća počinje primjena informacijske tehnologije u poslovanju. Organizacije uviđaju potencijal računala i koriste prednosti koje ona donose. Između 50-tih i 70-tih godina prošlog stoljeća organizacije počinju koristiti informacijske sustave. Informacijski sustavi koji su se koristili u to vrijeme omogućavali su menadžerima uvid u informacije i generiranje najjednostavnijih izvješća. Takvi informacijski sustavi nisu imali preveliki utjecaj na menadžersko donošenje odluka. U sedamdesetim godinama razvijeni su novi informacijski sustavi koji su menadžerima osigurali pristupanje poslovnim informacijama koje su im bile potrebne za donošenje odluka. Ti sustavi su generirali malo naprednija, ali još uvijek statička izvješća bez analitičkih sposobnosti. Već deset godina kasnije sustavi su se razvili i postupno odmakli od statičkih izvještaja. Organizacije pod utjecajem promjena u okolini, više nisu trebale samo informacijske sustave za potporu tekućim operacijama, već su trebale sustave koji bi bili podrška menadžerima u donošenju taktičkih i strateških odluka veće važnosti. Današnja turbulentna okolina stvara pritisak na organizacije i tjera ih na brze reakcije. Menadžeri moraju donositi odluke pod vremenskim pritiskom, a takvo odlučivanje zahtjeva selektirane, pravodobne i kvalitetne informacije. Sve važniju ulogu u takvom odlučivanju imaju Poslovna inteligencija (engl. Business Inteligence - BI) i Sustavi za potporu u odlučivanju (engl. Decision Support Systems - DSS). Uz njihovu podršku, informacije se selektiraju, analiziraju te se one relevantne čine dostupnim pravim osobama u pravo vrijeme kako bi im pomogle u procesu donošenja odluka.  

Objavljeno u Regionalni Tjednik