Sigurno ste već više puta slušali o schengenskom prostoru kao prostoru bez unutarnjih granica u Europskoj uniji, unutar kojeg se ljudi kreću bez granične kontrole i provjere putnih isprava. S obzirom na to koliko puta je svatko od nas čekao na granici zbog dugih kolona, veselimo se ulasku Hrvatske u EU. Međutim, treba znati da se na Hrvatsku ulaskom u EU neće odmah i u potpunosti primjenjivati tzv. pravne stečevine definirane schengenskim sporazumom. Ulaskom Hrvatske u EU, Hrvatska neće istovremeno ući u schengenski prostor i uživati slobodu kretanja bez graničnih kontrola. Ukidanje unutarnjih granica između Hrvatske i ostalih zemalja članica EU ovisit će o kasnijoj odluci Vijeća Europske unije. Hrvatska će trebati ispuniti pravne, organizacijske i tehničke preduvjete te preduvjet vezan uz pristup schengenskom informacijskom sustavu, kako bi ušla u prostor EU bez granica. Do tada hrvatski državljani će imati nešto olakšani granični prijelaz sa zemljama članicama EU (vršit će se samo temeljna granična kontrola), ali on će i dalje postojati. Dobra vijest je da će u zračnim lukama hrvatski građani prolaziti kroz granične prijelaze namijenjene građanima EU. U pregovorima ostvaren je i poseban zahtjev Hrvatske vezano uz granicu Hrvatske i BIH. Hrvatska može do donošenja odluke Vijeća EU o ispunjenju preduvjeta Hrvatske za ulazak u schengenski prostor, zadržati granične prijelaze na zajedničkim lokacijama s BiH na kojima granična policija s jedne strane kontrolira ulazak i izlazak na teritoriju s druge strane. S tim ciljem, Hrvatska će morati potpisati dodatne sporazume s BIH o poštivanju načela pravne stečevine Europske unije.

Objavljeno u Regionalni Tjednik