Eksploatacija i diseminacija su bliske, ali istovremeno i odvojene aktivnosti. Eksploatacija zahtijeva prilagođavanje rezultata projekta različitim potrebama i korisnicima, oslanja se na diseminaciju i predstavlja korak nakon diseminacije. Eksploatacija projekta može se definirati kroz dva procesa: 1.) Planirani proces prijenosa uspješnih rezultata projekta i inicijativa do odgovarajućih donositelja odluka u lokalnim, regionalnim, nacionalnim i europskim sustavima i 2.) Planirani proces uvjeravanja krajnjih korisnika da usvoje i primijene rezultate projekta. Mehanizmi za diseminaciju i eksploataciju se često preklapaju, a jedna od glavnih razlika je ta da diseminacija može krenuti istog trenutka kad se dobije projekt te može intenzivirati svoje aktivnosti u trenucima kad rezultati projekta postaju vidljivi, dok se potpuna eksploatacija može dogoditi u trenutku kad se rezultati projekta mogu prenijeti u konkretnu primjenu. Da bi se uspješno eksploatirali rezultati projekta, ciljne skupine moraju razumjeti kako točno će im rezultati projekta pomoći u njihovim potrebama. Zato je važno dobro odabrati mehanizam koji će najbolje eksploatirati određeni rezultat određenoj ciljnoj skupini. Zajednički mehanizimi eksploatacije i diseminacije su suradnja s interesnim skupinama, organizacije raznih događaja, forumi s raspravama, sudjelovanje na sajmovima, konferencijama, natječajima i drugo. Tipični mehanizmi za eksploataciju su održivost, prijenos rezultata u novi kontekst, komercijalizacija projektnih rezultata i licenciranje tehnologije trećoj strani. Komercijalizacija, koja je vjerojatno najpoznatiji mehanizam, se odnosi na prodaju rezultata projekta. Projekt menadžer treba imati poduzetničkog duha da uvjeri komercijalne djelatnike da kupe rezultat projekta. Kod komercijalizacije treba paziti da se ne povrijedi pravo intelektualnog vlasništva tj. da se prije same eksploatacije provede određena zaštita rezultata.

Objavljeno u Regionalni Tjednik