Fenomen staklenog plafona označava barijere s kojima se žene susreću kod napredovanja do visokih menadžerskih pozicija u poslovnom svijetu. Metaforički, plafon je staklen, jer te barijere nisu toliko vidljive, ali ipak postoje i stoje ženama na putu prema vrhu hijerarhije u organizacijama. Stakleni plafon se može vidjeti u ukorijenjenim stavovima prema rodnim ulogama u društvu, segragaciji zanimanja po spolu, nejednakim visinama plaća za isti posao te u poteškoćama žena u usklađivanju privatnih i poslovnih obaveza. Koji su razlozi za pojavu efekta staklenog plafona? Prije svega to su često spominjane predrasude da žene nisu sposobne biti uspješni vođe kao što to jesu muškarci. Drugi razlog se nadovezuje na navedeni, a radi se o tome da žena na visokim pozicijama ima malo, pa baš i nemaju priliku dokazati da su spomenute predrasude krive. Treći razlog je taj da se žene često isključuju iz neformalnih mreža unutar tvrtke, a neformalna mreža je isto tako kao i formalna važna za napredovanje u organizacijama. I četvrti razlog je da žene znaju odustati od karijere ili usporiti njen napredak zbog svoje obitelji. Povratkom na posao one moraju dostići konkurenciju koja je za usavršavanje i napredovanje sada imala jednu godinu ili dvije više. Kako lomiti stakleni plafon? Dobar primjer utjecaja države na problem staklenog plafona jest Norveška koja je zakonski definirala da tvrtke moraju imati dvije ženske osobe u svojim upravnim odborima. Zakon je vrijedio do kraja 2006. godine i danas je Norveška među državama s najvećim postotkom žena na vodećim menadžerskim pozicijama. Na razini tvrtke, poželjne mjere bile bi sustavska borba protiv stereotipa i predrasuda, profesionalna usavšavanja, treninzi asertivnosti za žene, umrežavanja i mentorstvo, ali i fleksibilnije radno vrijeme i podrška ženama pri povratku na posao nakon duljih pauzi.

Objavljeno u Regionalni Tjednik