Nefleksibilnost organizacije podrazumijeva njenu krutost u smislu nedostatka sposobnosti prilagođavanja organizacije promjenjivom okruženju i snalaženja u izvanrednim neočekivanim situacijama. Svrha reorganizacije je smanjenje nefleksibilnosti poduzeća i prilagođavanje promjenama u okruženju. Reorganizacija je uzrokovana slabostima postojeće strukture ili promjenama u okruženju. Slabosti postojeće organizacijske strukture mogu biti: preširok raspon upravljanja, sporo donošenje odluka, nepostojanje jedinstvene politike, neuspjeh u postizanju ciljeva, raspad financijske kontrole. Promjene u poslovnom okruženju mogu biti akvizicija ili prodaja dijelova poduzeća, promjene u linijama proizvoda ili usluga, marketingu, utjecaj konkurencije, uvođenje novih proizvodnih linija, državna regulacija, fiskalna politika i mnoge druge. Na promjene u okruženju može se reagirati uvođenjem novih metoda upravljanja, primjerice postizanje odgovarajuće financijske kontrole uz visok stupanj decentralizacije ili poticanjem razvoja menadžera na način da im se da odgovornost upravljanja decentraliziranim jedinicama kompanije. Reorganizacija može biti potaknuta i dolaskom novog menadžera u organizaciju. Na temelju svojeg osobnog iskustva ili osobnih crta i metoda upravljanja, menadžer u postojećoj organizaciji uvodi promjene. Jedan od dobrih primjera reorganizacije je preokret u poslovanju kompanije United Technologies Corporation sa 180 000 zaposlenika koja se 90-ih godina našla u krizi. Bila je na glasu po lošim uslugama i po tome što su ih kupci masovno napuštali i odlazili k konkurenciji. Menadžer Bob Daniell bio je prekretnica i spas za korporaciju. Došao je i napravio preokret, zamijenio je autokratski stil upravljanja svojeg prethodnika s participacijskim stilom. Slušao je svoje zaposlenike i dao im je stvarnu moć odlučivanja na pojedinim razinama u organizacijama. Time je uklonio suvišne organizacijske razine i pokrenuo stvarno rješavanje problema i približavanje kupcima.

Objavljeno u Regionalni Tjednik