Zabrinjavajući je podatak Europske komisije za 2009. godinu da nema ni jedne države članice EU u kojoj bi se postotak žena na top menadžerskim pozicijama u najvećim tvrtkama EU zemalja bar približio 50 posto. Na prvom je mjestu Švedska u kojoj rukovodeće položaje u kompanijama drži 37 posto žena, a slijede ju Finska sa 31% i Danska sa 22%. Najniži postotak žena na rukovodećim menadžerskim pozicijama je u Luksemburgu i Cipru (3 %) i u Italiji, Portugalu i Malti u kojima iznosi 4 %. U Hrvatskoj je tek 6 posto žena na rukovodećim pozicijama u stotinu najvećih hrvatskih tvrtki, u nadzornim odborima ima ih tek 20 posto, a tri puta manje žena od muškaraca bavi se privatnim poduzetništvom. U Hrvatskoj ne samo da ima malo žena top menadžerica, nego su i potplaćene. Žene u Hrvatskoj imaju u prosjeku 23% manju plaću od muškaraca, za isti rad i istu razinu odgovornosti, s time da na samom početku karijere muškarci počinju sa 10 posto većom plaćom u odnosu na žene pri čemu se ta razlika s godinama radnog iskustva povećava (istraživanje portala MojPosao). Osim u menadžmentu, i u drugim poslovima također postoje razlike između plaća muškaraca i žena. Žene su najslabije plaćene ako rade kao inženjerke (čak su 56 posto manje plaćene od muškaraca). Jedino zanimanje u kojem žene zarađuju više u Hrvatskoj jest posao administrativne tajnice. U Europi slična situacija, među 25 najbolje plaćenih glavnih izvršnih direktora (CEO) u Europi nema niti jedne žene, a u EU žene bilježe višu stopu nezaposlenosti i niže plaće u odnosu na muškarce.

Objavljeno u Regionalni Tjednik