Vojne baze u SAD-u moraju sadržavati i smještajne kapacitete za svoje pripadnike i njihove obitelji. Odluke gdje, što, kada i kako izgraditi ili uzeti u najam nisu jednostavne. Prvi korak u donošenju takve odluke je provedba segmentirane analize tržišta nekretnina (engl. Segmented Housing Market Analysis - SHMA). Troškovi ove analize iznose oko 50.000 $ i ona mora napraviti snimku postojećeg stanja tržišta nekretnina u području u kojem se nalazi vojna baza. Postoji dvadeset vojnih činova za koje je potrebno definirati smještaj. Veći čin povlači za sobom i povoljnije uvjete smještaja. U smještajnim kapacitetima razlikuje se šest kategorija, od garsonijera do peterosobnih stanova. Jedan od kriterija koji se uzima u obzir pri odabiru je i veličina obitelji. SHMA analiza koristi nekoliko kvantitativnih modela. Izvođenje ovakve analize kod svakog od više stotina vojnih postrojenja je dugo i podložno greškama ako se izvodi ručno. Kako bi se ubrzao i olakšao proces donošenja odluke kod određivanja smještajnih kapaciteta razvijen je DSS-sustav za potporu odlučivanju koji podržava takvu vrstu analize. Proces korištenja DSS-a započinje s unosom podataka, DSS zatim organizira baze podataka, strukturira model te izvodi analize koristeći simulacije. Najčešće korištena opcija je generiranje smještajnih izvještaja sa svim potrebnim informacijama za planiranje smještaja vojnog osoblja. Izlazi DSS-a koji su testirani pokazali su se točnima u 95% slučajeva. Prednosti koje pruža takav DSS su kako novčane tako i menadžerske prirode. Uštede koje je donio DSS procjenjuju se oko 16.500 $ po jednom projektu definiranja smještajnih kapaciteta. Na godišnjoj razini uštede su oko 2 milijuna dolara čemu treba dodati još 1 milijun dolara ušteda na obuci osoblja.

Objavljeno u Regionalni Tjednik