Iako o povjerenju razmišljamo uglavnom u privatnom životu, nedostatak povjerenja u poslovnim odnosima može imati velike posljedice za poslovanje. S razvojem teorije menadžmenta, naročito od osamdesetih godina 20. stoljeća, sve su se više počele proučavati bihevioralne teme u analizi poslovanja  i odnosa u organizacijama, među kojima i povjerenje u poslovanju. Jednostavna definicija je da je povjerenje očekivanje da se može pouzdati u nečiju riječ, obećanje, pisanu ili usmenu izjavu. Ono oko čega se slažu svi autori koji promišljaju koncept povjerenja u poslovanju jest potreba za razvojem i održavanjem povjerenja u poslovnim sredinama, kako među kolegama, tako i s poslovnim partnerima. Postoje različiti načini stvaranja povjerenja. Prvo je očekivano povjerenje menadžera u organizaciju koje nastaje prilikom njegova/zina zapošljavanja u organizaciji. Menadžer računa na svoj pozitivan doprinos  organizaciji te na napredak u svom profesionalnom životu te tako vjeruje u svoj razvoj unutar te organizacije. Ovakvo povjerenje je specifično za početak odnosa i brzo prelazi u druge oblike. Drugi način stvaranja povjerenja je na temelju dužeg iskustva. Kada postoji saznanje da je osoba kroz iskustvo odnosa bila vrijedna povjerenja, onda se prema njoj tako i postavlja u svim daljnjim situacijama. Slično povjerenje se gradi između partnerskih organizacija na temelju dužeg kvalitetnog odnosa. Ti odnosi započinju kao kalkulacija na temelju obećanja i preporuka drugih, a prelaze u iskustveno povjerenje ako je slijed ponašanja i postupaka pravilan. Treća vrsta povjerenja je institucionalno povjerenje koje nastaje ispunjenjem prva dva oblika kroz prihvaćene i ispoštovane norme i pravila u organizacijama. Ako postoje prihvaćeni pravilnici i norme koje omogućavaju razvoj zaposlenika i ako se iste poštuju, zaposlenici će imati povjerenja u organizaciju. Nedostatak navedenih aktivnosti stvara nepovjerenje u osobni razvoj i napredovanje zaposlenika. Takvo nezadovoljstvo usmjerava zaposlenike na web stranice za traženje posla umjesto na što kvalitetniji doprinos na svojem postojećem radnom mjestu.

Objavljeno u Regionalni Tjednik