Poslovna etika se odnosi na istinitost i pravednost te sadržava mnoštvo aspekata poput očekivanja društva, poštene konkurencije, oglašavanja, odnosa s javnošću, društvenih odgovornosti, samostalnosti potrošača i ponašanja poduzeća u zemlji i inozemstvu (Clarence D. Walton). Tri su osnovne vrste teorije morala u području etike: utilitarna teorija, teorija zasnovana na pravima i teorija pravde. Utilitarna teorija predlaže vrednovanje djelovanja prema njegovim posljedicama. Bitno je da djelovanje donosi dobro, a ne zlo ljudima i organizaciji. Teorija zasnovana na pravima govori da osoba svojim djelovanjem i odlukama ne smije kršiti pravo na slobodu svijesti, slobodu iznošenja mišljenja i pravni postupak. I treća teorija, teorija pravde zahtijeva da donositelji odluka budu vođeni poštenjem, pravednošću i nepristranošću. Svaka od te tri teorije ima svoje prednosti i nedostatke, međutim one mogu poslužiti kako bi se preispitala etičnost određene odluke. Kako bi zaposlenici svakodnevno osjećali potrebu da preispituju etičnost svojih postupaka i odluka, važno je podići svijest zaposlenika o važnosti etike u poslovanju organizacije. Nekoliko je načina na koje se to može postići. Prije svega ulaganjem u podučavanje etike u programima za edukaciju menadžmenta. Zatim uspostavom politike kompanije na način da se donese i poštuje etički kodeks koji obuhvaća politike, načela i pravila koja usmjeravaju ponašanje zaposlenika. Kako etički kodeks ne bi bio samo dokument, bitno je osnovati i etičko povjerenstvo ili etički odbor koji je odgovoran za osiguravanje provođenja etičkog kodeksa, za nagrađivanje provođenja i kažnjavanje neprovođenja pravila kodeksa, za raspravu oko „sivih područja“ te za prenošenje pravila kodeksa svim članovima organizacije.

Objavljeno u Regionalni Tjednik