Kad govorimo o organiziranju u poduzeću, govorimo o strukturi uloga u poduzeću koja omogućuje njegovo učinkovito funkcioniranje, o organizacijskoj strukturi poduzeća koja mora pratiti razvitak i ciljeve poduzeća te o centrima odlučivanja preko kojih se koordinira ostvarenje ciljeva poduzeća. S obzirom na složenost upravljanja, greške u organiziranju se događaju, a neke od njih se i učestalo ponavljaju uzrokujući negativne posljedice za poduzeće. Možemo izdvojiti neke od njih kao što su: neprilagođena organizacijska struktura, nedovoljno razjašnjeni odnosi, izostanak ravnoteže pri delegiranju, davanje ovlasti bez odgovornosti te pripisivanje odgovornosti onima koji nemaju ovlasti. 1.Neprilagođena organizacijska struktura. Mnoga poduzeća ostaju pri svojoj tradicionalnoj organizacijskoj strukturi, iako se mijenjaju ciljevi poduzeća, planovi i vanjsko okruženje. Primjerice poduzeća ostaju kod funkcionalne organizacijske strukure premda grupe proizvoda zahtijevaju decentraliziranje na temelju proizvoda. 2.Nedovoljno razjašnjeni odnosi. Odnosi u organizaciji trebaju biti jasni kako bi zaposlenici znali koja je njihova uloga i koji im je opis poslova. Nejasno definiranje uloga u poduzeću može doći do nesuglasica, politikanstva, neefikasnosti. 3. Nedovoljno delegiranje ovlasti ili izostanak ravnoteže pri delegiranju. Nije dobro pretjerivati u centralizaciji ovlasti jer tada vrhovni rukovoditelji postaju preopterećeni neprekidnim rješavanjem kriznih situacija, a menadžeri nižih razina nemaju prilike obavljati svoj posao. Međutim nije dobro ni spustiti odlučivanje preduboko u organizacijsku strukturu jer tada postoji velika šansa za razvoj sustava neovisnih organizacijskih satelita. 4. Davanje ovlasti bez odgovornosti događa se kada menadžer da ovlast svojem zaposleniku, ali bez da je taj zaposlenik i odgovoran za posljedice svog djelovanja. 5. Pripisivanje odgovornosti onima koji nemaju ovlasti druga je krajnost u kojoj menadžeri pripisuju podređenima odgovornost za loše rezultate, a bez da su ima dali ovlasti za postizanje tih rezultata.

Objavljeno u Regionalni Tjednik