Nepoštivanje vremenskih rokova zadanih projektom može puno koštati. Kako ne bi došlo do nepotrebnih troškova i ugrožavanja ostvarenja planiranih ciljeva projekta, potrebno je kvalitetno upravljati vremenom projekta što uključuje dobro određivanje prioriteta izvođenja aktivnosti na projektu.

Postoji više različitih metoda za određivanje prioriteta u provođenju aktivnosti na projektima. Korištenje bilo koje metode definiranja prioriteta je složeno, ali njenom primjenom projektni menadžer ostvaruje sustavski pristup u upravljanju projektnim vremenom. Jedna od najjednostavnijih metoda određivanja prioriteta vrši kategoriziranje aktivnosti na način da aktivnostima dodijeli vrijednost "A", "B" ili "C". Pri tome su "A" poslovi na projektu koji moraju biti napravljeni hitno, a kada su završeni mogu dati natprosječne rezultate (njihovom realizacijom, projekt je ostvario svoju svrhu). "B" poslovi na projektu nisu toliko hitni kao "A", no još uvijek su vrlo važni. "C" poslovi na projektu se mogu odgoditi, a da to ne izazove velike posljedice za odvijanje ostalih aktivnosti na projektu. Uz ovaj pristup, u praksi se u upravljanju vremenom i definiranju prioriteta aktivnosti koristi i Paretovo načelo koje se još naziva i "formula 80/20". Načelo je nastalo na temelju promatranja vrijednosti maloga broja elemenata u grupi, a koji odnose prevagu nad ostalim stavkama. Talijanski ekonomist Pareto je izveo zaključak da 80% vrijednosti dolazi od 20% elemenata. Što bi to značilo na konkretnim primjerima? Pa recimo da 80% odjeće koju odijevamo dolazi od 20% one odjeće koja nam visi u ormaru. Pokušajte procijeniti vrijedi li to u vašem primjeru i da li se slažete s Paretom. Pareto kaže da 80% vremena u telefonskim razgovorima potroši 20% ljudi. Je li vi spadate u tih 20%? Kako primijeniti Paretovo načelo u poduzećima? Primjeri Paretovog načela u poduzećima bili bi: 80% prihoda poduzeća dolazi od 20% klijenata ili ako promotrimo bolovanja zaposlenika u poduzeću, po Paretovom načelu 20% zaposlenika ostvari 80% ukupnih sati bolovanja u tvrtki.

Objavljeno u Regionalni Tjednik