Peter Drucker - otac modernog menadžmenta i velikan 20.stoljeća sa svojim je radom u području menadžmenta započeo 1937. godine. Drucker je prvi ukazao na potrebu usavršavanja radnika, specijalizacije i podjele rada. Zahvaljujući novim aspektima menadžmenta koje je uveo, američka ratna industrija početkom II. svjetskog rata dobila je velik broj potrebnih radnika za nepunih godinu dana. Nakon što je poznati menadžer General Motorsa Alfred Sloan pročitao knjigu P.Druckera "Budućnost industrijskog čovjeka"angažirao ga je kao poslovnog savjetnika te se ta suradnja smatra i začetkom profesije poslovnog konzaltinga. U General Motorsu pod utjecajem Druckera došlo je do decentralizacije odlučivanja te prenošenja ovlaštenja na niže organizacijske razine, što je ujedno bio početak modernog poslovnog upravljanja. Sloan i Drucker su tvrtku podijelili na poslovne jedinice prema poslovnim funkcijama, a šefovi su počeli upravljati pomoću planova, pratili pokazatelje i uveli kontrolu izvršenja. To je revolucionaliziralo poslovanje. Smjernice za moderno poslovanje objavio je u knjizi "Koncept korporacije" (1945) koja je postala vodič za reorganizaciju poslovanja.

Drucker je prvi uveo i pojam strategije u svojoj knjizi  „Upravljanje radi rezultata“. Taj pojam je do I.svjetskog rata bio nepoznat. Bavio se i etičkim dilemama i problemima. Često je kritizirao „zlatne krletke“ kako ih je nazivao, u koje se smještalo visokoobrazovane mlade stručnjake davajući im ogromne plaće, kuće sa bazenima, automobile, a zauzvrat ih se odvajalo od svijeta, tražeći da rade 16 sati dnevno, bez vremena za društveni život ili obitelj. Pitao se i koliko je moralno davati menadžerima ogromne bonuse radi povećanog profita kojeg ostvaruju masovnim otpuštanjem radništva. Najveće američke korporacije su krajem 80-ih otpustile i po 100 000 zaposlenika. Zanimljivo je i to da je Drucker model idealnog načina upravljanja organizacijom pronašao u neprofitnom, civilnom  sektoru.

Objavljeno u Regionalni Tjednik