Svjedoci smo svakodnevnih afera vezanih uz korupciju osoba iz političkog i društvenog života. Međutim da li znamo što je zapravo korupcija i što sve spada u korupciju. Naime, korupcija nije samo primanje novca za određenu uslugu kao što je dodjeljivanje posla bez javnog natječaja, namještavanje natječaja za određenog ponuditelja, zapošljavanje kandidata „preko veze“ i slično.

Korupcija je zloupotreba javne službe radi osobne koristi. Korupcija je pojava u kojoj vladajuća politička klasa osobni interes stavlja iznad interesa društvene zajednice. Korupcija je izraz za kvarenje moralnih vrijednosti društva.

Što sve spada u korupciju? Podmićivanje - primanje novca ili druge beneficije čime se utječe na odluku javne vlasti. Nepotizam - patronaža i primjenjivanje porodičnih kriterija u odlučivanju o javnoj stvari. Primjerice zapošljavanje po rodbinskoj vezi. Zloupotreba položaja za osobnu korist - ilegalno korištenje javnog dobra ili usluga.

Kako mjeriti korupciju? Najpoznatiji je pokazatelj indeks percepcije korupcije kojim se ocjenjuju sve razine rada tijela javne vlasti u nekoj zemlji. Prema gotovo svim rezultatima mjerenja korupcije, Hrvatska je prema visini korumpiranosti sve bliže svojim istočnim susjedima, a sve dalje od zapadnih zemalja. Podaci upućuju na nižu administrativnu korupciju, ali visok stupanj korupcije na razini političkog odlučivanja i pravosuđa. Razlog za nazadak je nedostatak uvjerljivosti poduzetih reformi: usvajaju se zakoni koji se ne primjenjuju, a policijske i pravosudne akcije koje se poduzimaju daju slabe finalne rezultate. Korupcijske afere, dizanje prašine, privođenja na ispitivanja, punjenje novinskih stupaca, ne znače da je posao obavljen i da je korupcija kažnjenja. To je tek početak. Nažalost, puno je manje vijesti koji nam prenose informacije o završenim sudskim procesima i konkretnim kaznama za korumpiranost.

Objavljeno u Regionalni Tjednik