Uz velike prednosti koje e-učenje pruža, moraju se spomenuti i nedostaci e-učenja i prijetnje koje se moraju sagledati kod donošenja odluke o uvođenju e-učenja. Prije svega tu je potreba za reorganizacijom koju za sobom povlači uvođenje e-učenja, te financijska ulaganja i troškovi prilikom uspostave sustava e-učenja. Vrlo važno je dobro procijeniti rizik od neisplativosti ulaganja prije nego se krene u reorganizaciju. Tehnološka pripremljenost i tehnički preduvjeti nužni su za uvođenje e-učenja. Nastavnici prilikom izrade nastavnih materijala trebaju na raspolaganju imati i podršku eksperata za tehnološki, tehnički te pedagoški dio. Sve to naravno ima svoju cijenu. Kao slabost e-učenja često se spominje i smanjenje osobnog kontakta licem u lice. Internet ima potencijal da izolira, te postoji opravdani strah od gubitka odgojnih i obrazovnih vrijednosti. Polaznici propuštaju intenzivni timski rad, diskusije te izražavanje stajališta i mišljenja „lice u lice“. Naravno da to može dovesti do nerazumijevanja i pogrešne interpretacije. Problem sigurnosti je isto tako vrlo važno pitanje koje se postavlja kod uvođenja e-učenja. Autorizacija nastavnih sadržaja na webu i problem identifikacije polaznika kod provjere znanja pokušavaju se riješiti određenim propisima i mjerama sigurnosti. Primjerice, testovi koji se pišu online ograničeni su vremenski, tako da polaznik nema vremena prepisivati ili nekog konzultirati oko točnih odgovora. Još jedan problem kojeg je potrebno riješiti je i priznavanje diplome stečene online na tržištu rada. Ukoliko se radi o potpuno online tečaju ili studiju, još uvijek vlada mišljenje da se radi o lakom načinu dolaska do diplome, a bez stjecanja znanja adekvatnog stečenoj diplomi.

Objavljeno u Regionalni Tjednik