Za rad tima važno je unaprijed definirati koja metoda odlučivanja će se koristiti kod donošenja odluke u timu. Odlučivanje će na taj način biti učinkovitije i donesena odluka kvalitetnija. Neke od osnovnih metoda odlučivanja u timovima su: Konsenzus, Pravilo većine, Pravilo manjine, Stručnjak, Pravilo autoriteta bez rasprave i Pravilo autoriteta s raspravom.

Odlučivanje po principu konsenzusa je metoda kod čije primjene svaki član tima ima pravo izreći svoje mišljenje, a odluka tima se donosi nakon što se svi članovi tima slože s prijedlogom. Ako se neki član tima ne slaže, proces odlučivanja se nastavlja.

Pravilo većine je metoda u kojoj svaki član tima glasa za ili protiv prijedloga odluke, glasovi se prebroje i najveći broj glasova određuje koji prijedlog pobjeđuje. Radi se o vrlo jednostavnom načinu odlučivanja, no bitno je da se tim slaže s ovakvim načinom donošenja odluka.

Pravilo manjine je metoda koja se temelji na odlučivanju manje skupine ljudi koja čini predstavništvo većeg tima. Oni prikupljaju informacije vezane uz zadatak i iznose prijedloge za daljnje djelovanje.

Metoda koja se naziva Stručnjak podrazumijeva da u timu postoji pojedinac s velikim znanjem ili stručnošću za područje o kojem se odlučuje, te se preporuča saslušati njegove savjete za daljnje korake. Takva osoba se može i naknadno uključiti u tim.

Pravilo autoriteta bez rasprave je metoda koja se koristi kada nema mjesta raspravi. Najčešće se radi o odluci koja dolazi s više razine autoriteta, a tim mora prihvatiti odluku bez rasprave. Pogrešno je da u ovakvim situacijama vođa tima pokušava zavarati članove tima da mogu utjecati na odluku, jer se time samo narušava povjerenje članova tima.

Metoda Pravilo autoriteta s raspravom je metoda kod koje osoba odgovorna za donošenje odluke, primjerice vođa tima, daje ostalim članovima tima do znanja da će on donijeti odluku sam, međutim želi čuti mišljenje svih članova tima kako bi prikupio informacije i kvalitetne ideje. Tim se sastaje radi rasprave, svi iznose svoje mišljenje i razgovaraju o zadatku. Nakon toga vođa tima sam donosi odluku.

Objavljeno u Regionalni Tjednik