Menadžerski posao nosi određene prednosti kao što su veća plaća, status u organizaciji i društvu, bonusi, putovanja te razne druge benificije, međutim neminovno nosi i stres. Stres je posljedica bilo kakve vanjske akcije, situacije ili zbivanja koji stavlja prekomjeran psihološki i/ili fizički zahtjev na određenu osobu. H. Selye je stres opisao kao stopu ukupnog trošenja koju uzrokuje život.

Koji su uzroci stresa? Postoje fizički i psihološki uzroci stresa. Fizički uzroci su: preopterećenje poslom, nedefinirano radno vrijeme, gubitak sna, prekomjerna buka, nedovoljno svijetlosti te mnogi drugi. Psihološki izvori stresa uvjetovani su nekom određenom situacijom kao što je: monoton posao, nemogućnost socijalizacije, nedostatak samostalnosti, odgovornost za rezultate za koje nemate ovlasti, nerealni ciljevi, različite uloge u kojima se nalazite, konflikti, brak s dvije karijere. Međutim, navedeni uzroci stresa drugačije djeluju na svaku osobu. Sitnica koja predstavlja uzrok velikog stresa za jednu osobu, u drugoj osobi neće izazvati nikakav stres. Ljudi različito percipiraju različite situacije.

Koje su posljedice stresa za pojedinca i za organizaciju? Psihološki efekti mogu biti povezani s bolestima ili s posljedicama tipa istrošenosti ili dosađivanja osobe. Reakcija na stres može biti neredovita prehrana, gubitak težine, uživanje alkohola ili droge, bježanje s posla kao izlazak iz stresnih situacija i drugo. Svaki od navedenih efekata imat će negativne posljedice za organizaciju u kojoj menadžer radi.

Kako svladati stres? Lakše reći nego učiniti. Prije svega preventivno djelovati – planirati karijeru, oblikovati strategiju svoje karijere na način da iskoristite dobre strane i izbjegnete loše strane sa svrhom iskorištavanja čim više mogućnosti za karijeru. Bolje upravljati svojim vremenom - sjesti, razmisliti, odrediti prioritete i držati ih se. Trudit se zdravije i redovitije jesti. Vježbati, kod kuće ili u teretani, brinuti se o svojim leđima i općenito o svojem zdravlju! Znati kad je dosta, ako treba, tražiti premještaj ili promijeniti posao.

Objavljeno u Regionalni Tjednik