Korupcijski barometar je istraživanje korupcije koje ispituje percepciju javnosti o korupciji, pruža uvid u utjecaj korupcije na građane i predstavlja njihovo mišljenje o korupciji. Istraživanje se provodi od 2003. godine, a 2010. godine je obuhvatilo 91 781 ispitanika u 86 zemalja te je time postalo najopsežnije istraživanje dosad provedeno. U Hrvatskoj je istraživanje provedeno u 7. mjesecu 2010. godine na uzorku od 1000 ispitanika. Ispitanici su bili žene i muškarci od 16 godina starosti na više.

 Po mišljenju 57 posto građana Hrvatske korupcija je u protekle tri godine porasla, a najkorumpiranijim sektorom u Hrvatskoj građani smatraju pravosuđe, na drugom mjestu najviše korumpiranima smatraju političke stranke, dok je na trećem mjestu privatni sektor. Na ljestvici od 1 (bez korupcije) do 5 (potpuna korupcija) pravosuđe je dobilo ocjenu 4,1, političke stranke i zastupnička tijela zaslužili su ocjenu 4, a nakon njih slijede privatni sektor (3,9), javni službenici i činovnici (3,8) te policija (3,7). U sredini ljestvice su školstvo s ocjenom 3,4 mediji s ocjenom 3,2, a najmanje korumpiranim ocijenjeni su nevladine udruge (2,8) te vojska i vjerske institucije (po 2,7).

Prema rezultatima istraživanja je tijekom 2010. godine  pet posto građana Hrvatske dalo mito, što je najmanji postotak u zemljama regije, ali istodobno više nego dvostruko od postotka u Finskoj ili Švicarskoj. U Makedoniji je tijekom protekle godine mito dalo 21 posto građana, na Kosovu 16 posto, u Srbiji 17 post, a u Bosni i Hercegovini čak 23 posto građana. U Hrvatskoj su građani davali manje mita od novih članica Europske unije poput Litve, gdje je u 2010. mito dalo čak 34 posto građana, Rumunjske (28 posto) ili Mađarske (24 posto), a i nekih starih članica poput Italije (13 posto) ili Grčke (18 posto).

Ispitanici su ocjenjivali i koliko uspješno vlasti u njihovoj zemlji suzbijaju korupciju. U Hrvatskoj je 28 posto građana ocijenilo aktivnosti tijela javne vlasti u suzbijanju korupcije uspješnim, 15 posto niti uspješnim niti neuspješnim, a većina građana, njih 56 posto, smatra da vlast nije uspješna u suzbijanju korupcije.

Objavljeno u Regionalni Tjednik