Konflikti mogu imati pozitivne i negativne učinke. Najvažniji pozitivni učinak konflikta je rješavanje problema zbog kojeg je konflikt nastao. Negativni učinci konflikta mogu prerasti i u „teže“ oblike interakcije, svađu, pa i agresivnost unutar organizacije.

Svađa se tumači kao jači i oštriji konflikt, koji mogu, ali i ne moraju pratiti iznimno negativni osjećaji. Ona je često izazvana potisnutom srdžbom. Srdžba i konflikt sastavni su dio svakodnevnog života i privatnog i poslovnog. Razlikuje se uspješna, dobra i konstruktivna svađa od neuspješne, loše, destruktivne i razdvajajuće svađe. Konstruktivna svađa je ona koja je poštena, obostrano aktivna, direktna, suodgovorna, reotvoreno agresivna, komunikacijski jasna, vezana za sadašnjost i konkretna svađa. Suprotno od toga je destruktivna svađa koja je nepoštena, jednostrano aktivna, indirektna, neodgovorna, prikriveno agresivna te komunikacijski nejasna svađa.

Ukoliko dođe do svađe u organizaciji, tada se njoj treba pristupiti i nastojati ju riješiti konstruktivno, da rezultat svađe bude pozitivna posljedica. Ukoliko svađa nije pozitivna, često sudionici u konfliktu gube kontrolu pa dolazi do agresije. Od svih oblika agresije spomenut ću konstruktivnu i destruktivnu agresiju.

Konstruktivno agresivni suradnici intenzivno izmjenjuju informacije. Oni ih traže, ali i primaju. Oni žele biti što bolje informirani. Oni žele svemu pristupiti, do svega doći, o svemu više znati. To su tzv. informativni agresivci. Unutar poduzeća, u komunikaciji oni su nositelji dinamike međusobnog informiranja. Njihova agresivnost prelazi u destruktivni oblik, ako to koriste protiv poduzeća ili protiv suradnika. U destruktivnoj agresiji, suradnici koji su u konfliktu nastoje se uništiti i nanijeti si negativne posljedice gdje se za to pruža prilika.

Objavljeno u Regionalni Tjednik