John Maynard Keynes je engleski matematičar i ekonomist rođen 1883. u Cambridgeu. U Cambridgeu je završio studij, radio je u državnoj administraciji, a od 1908. radio je i kao profesor na katedri ekonomije. Keynes je bio i veliki dioničar (zaradio je oko 2 milijuna tadašnjih dolara) i predsjednik uprave jedne od najvećih osiguravateljskih kuća u Engleskoj. Bio je i guverner Engleske banke. U doba krize između dva svjetska rata izravno je bio uključen u rješavanje problema vezanih uz krizu. U 1929. godini izbila je velika svjetska gospodarska kriza, prvo u SAD-a, a zatim se proširila na ostale kapitalističke zemlje. Engleska je, zahvaljujući Keynesu, poduzela više ekonomskih mjera, između kojih i devalvaciju funte, tako da je time ublažila krizu.

Smatra se osnivačem moderne makroekonomije, a njegove radikalne ideje i danas imaju veliki utjecaj na ekonomske i političke teorije. Sa svojim idejama i rješenjima uvelike je utjecao na politiku 20. stoljeća. Keynes je objasnio pojave u tadašnjoj ekonomiji i za prepoznate probleme ponudio rješenja. Bio je zagovornik državne intervencije u privredu, na način da vlada koristi fiskalne i monetarne mjere da bi ciljano ublažila efekte ekonomske recesije, depresije i ekspolozije. Svoje ideje primijenio je i u SAD-u u vrijeme Franklina Delana Roosevelta. Njegovo najvažnije djelo je „Opća teorija zaposlenosti, kamata i novca“ koju objavljuje 1936. na dnu velike svjetske ekonomske krize. Ovo remek-djelo je opisalo novi pristup koji će pomoći vladinoj monetarnoj politici da ukroti i najgoru krizu. Tom knjigom napravljena je revolucija u ekonomskoj znanosti, budući da je Keyness pod upitnik stavio dosadašnje makroekonomske teorije. Iz njegove teorije izvedena je potreba za fiskalnom politikom. Bio je jedan od glavnih pokretača utemeljenja Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Međunarodnog monetarnog fonda. Teorija John Maynard Keynesa vladala je oko pola stoljeća, dok njegovu teoriju nije ugrozila nova klasična ekonomija 1980-tih godina.

Objavljeno u Regionalni Tjednik