Fiskalni i porezni sustav zemalja članica Europske unije stvar je odluka države članice. Europska unija ne zahtijeva usklađivanje svih vrsta poreza unutar EU, tako da svaka država, time i Hrvatska može zadržati vlastiti porezni sustav i uvoditi nove porezne oblike, ali u skladu s europskim propisima. Usklađivanje s EU propisima je potrebno na području neizravnih poreza (PDV-a) te trošarina na sljedeće proizvode: energente, duhanske proizvode i alkoholna pića. Primjerice, standardna stopa PDV-a u Europskoj uniji ne smije biti niža od 15%. Pregovarački zahtjevi Hrvatske koji su prihvaćeni u pregovaračkom postupku omogućili su Hrvatskoj prijelazno razdoblje za oslobođenje od plaćanja PDV-a na građevinsko zemljište koje traje do 31. prosinca 2014. godine. Nakon tog datuma po pravilima EU plaćat će se PDV na građevinska zemljišta. Drugo izuzeće odnosi se na prag ulaska u sustav PDV-a. Hrvatska je osigurala izuzeće kojim joj je omogućeno da visina praga za ulazak u kategoriju obveznika plaćanja PDV-a iznosi 35 000 eura što znači da fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te koje ostvaruju godišnji prihod manji od 35 000 eura neće biti obveznici plaćanja PDV-a. U okviru pregovora dogovoreno je i oslobođenje od PDV-a za međunarodni prijevoz putnika (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i riječni). S obzirom da takva nulta stopa PDV-a nije u skladu s propisima EU, Hrvatska će je moći zadržati samo u prijelaznom razdoblju do pristupanja u EU. Što se tiče cigareta, dogovoreno je prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2017. godine u kojem se neće primjenjivati visoka razina oporezivanja koja je pravilo u Europskoj uniji. Hrvatska je bila dužna razviti i sustav ePorezna namijenjen poreznim obveznicima koji omogućuje izvršavanje poreznih obveza putem Interneta, a do datuma pristupanja EU mora uspostaviti i sustav razmjene informacija o PDV-u koji omogućava da se među državama članicama razmjenjuju podaci o PDV-u putem informatičke mreže.

Objavljeno u Regionalni Tjednik