Najpoznatije istraživanje stupnja korupcije u 178 zemalja svijeta je istraživanje koje provodi Amnesty International, a rezultati se izražavaju preko Indeksa percepcije korupcije (IPK).

Ovaj indeks odražava stajališta poslovnih ljudi i analitičara iz cijelog svijeta uključujući stručnjake iz ocjenjivanih zemalja, obuhvaća 13 različitih anketa i istraživanja koje provodi 10 neovisnih institucija među iskusnim promatračima – poslovnim ljudima, analitičarima i lokalnim stručnjacima koji izražavaju svoju percepciju korupcije u određenoj zemlji.

Od 2010. godine objavljuju se pojedinačni rezultati, odnosno rezultati koje je određena zemlja dobila na temelju svakog od izvora prema kojima se izračunava indeks percepcije korupcije (IPK). IPK  koristi mjernu skalu od 0-10, gdje 0 označava potpunu prisutnost korupcije, a 10 označava da u navedenoj državi ne postoji korupcija. Rezultat istraživanja je izvješće u obliku brošure u kojoj se nalazi popis zemalja te njihov indeks percepcije korupcije.

Kako stoji Hrvatska? Stanje u Hrvatskoj je dosta loše jer indeks percepcije korupcije za 2010. godinu iznosi 4.1, isti kakav je bio i 2007. i 2009. godine.  Jedino je 2008.godine IPK za Hrvatsku iznosio 4.4. što je bio nešto bolji rezultat. Sa IPK-om od 4.1 Hrvatska se nalazi na 62. mjestu, sa istim IPK kao Makedonija.

U svijetu prema podacima iz 2010. općenito najbolje stoji većina članica EU, Kanada, SAD, Australija, Novi Zeland i Japan. Posebice treba istaknuti zemlje sjeverne Europe kao što su Finska, Danska i Švedska te van Europe Novi Zeland i Singapur koji imaju IPK veći od 9, gotovo su bez korupcije.

S druge strane imamo najkorupiranije zemlje svijeta koje predvodi Somalia s IPK 1.1. Kao najkorumpiranije zemlje treba spomenuti i zemlje bliskog istoka kao što su Irak, Afganistan, Uzbekistan i Turkmenistan te afričke zemlje Čad, Sudan, Angola i Burundi koji imaju IPK manji od 2.

Glavni cilj mjerenja IPK-a i predstavljanja dobivenih rezultata je podizanje svijesti javnosti o problemu korupcije i poticanje na promjene.

Objavljeno u Regionalni Tjednik