Lobiranje je prisutno u svakodnevnom životu, ali ga ljudi često ne prepoznaju, a mnogi koji ga i prepoznaju ga krivo tumače. Uz to, na lobiranje se često gleda negativno upravo zbog loše percepcije samog pojma lobiranja i njegovih pojavnih oblika.

Svaka usmena ili pismena komunikacija s namjerom da se utječe na nekog donositelja odluke je lobiranje ako uključuje sljedeće čimbenike: razvoj, prezentaciju, modifikaciju ili odbijanje nekog prijedloga, orjentacije, programa ili akcijskog plana; izdavanje dozvola, licenci, certifikata ili nekog drugog autorizacijskog dokumenta; odobravanje ugovora. Iz ovoga možemo zaključiti da je lobiranje zastupanje organizacijskih i vlastitih interesa uz postizanje ravnoteže između različitih utjecaja, a sve se to potvrđuje prihvaćanjem nekog prijedloga, programa ili odobravanjem ugovora. S druge strane, postoje i procesi koji se mogu smatrati lobiranjem u praksi, iako to nisu. To su upravo oni pojavni oblici koji stvaraju negativnu sliku o lobiranju. Dakle, lobiranje nije: podmićivanje, prijevara, davanje poklona. To su aktivnosti koje se usko vežu uz lobiranje jer u korumpiranim sredinama one daju iste ili slične rezultate kao i sam proces lobiranja. Podmićivanje novcem, pokušaji utjecaja davanjem poklona ili nekih drugih pogodnosti usko su vezani uz brojne odluke koje su unazad 20-ak godina donesene u našoj sredini, pa se lobiranje usko vezalo uz takve aktivnosti. Zbog toga je bitno napomenuti da one ne predstavljaju lobiranje ni u kojem smislu. One se povezuju s korupcijom.

U suvremenim uvjetima, lobiranje je sustavni, organizirani napor da se utječe na demokratski postupak odlučivanjaU Americi lobiraju sviod pojedinaca, grana industrije, profesionalnih udruga, nevladinog sektora, etničkih zajednicaLobiranje je regulirano brojnim zakonima, koji nastoje spriječiti korupciju. Na lobiranje odlaze i jako velike količine novca. Od 1998. godine na lobiranje strane zemlje su potrošile 624 milijuna dolara, a u top pet svrstavaju se Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Japan i Francuska.

Objavljeno u Regionalni Tjednik