Emocionalna inteligencija je sposobnost pojedinca da razumije i upravlja svojim emocionalnim reakcijama kao i da se prilagođava i reagira na tuđe. Kako mjeriti emocionalnu inteligenciju? Sama definicija emocionalne inteligencije ukazuje na kompleksnost njenog mjerenja. Mjerenje se najčešće provodi neposrednim procjenjivanjem sposobnosti pojedinca preko problemskih zadataka koje pojedinac rješava i za koje postoji ispravan i neispravan odgovor što nije slučaj kod primjene skala za samoprocjenu. Jedan od najpoznatijih modela za mjerenje emocionalne inteligencije je MEIS model koji obuhvaća ispitivanje u 4 kategorije: percepcija emocija, utjecaj emocija, razumijevanje emocija i upravljanje emocijama.

U prvoj kategoriji percepcije emocija mjeri se sposobnost prepoznavanja emocija na licu čovjeka, u glazbi, u pričama, dizajnu. Primjerice, ispitaniku se pokazuju slike na kojima su prikazane osobe s izraženim emocijama i pojedinac treba prepoznati i opisati o kakvim emocijama se radi. Druga kategorija odnosi se na ispitivanje utjecaja emocija na racionalno prosuđivanje pojedinca. Ispituje se da li osoba pod utjecajem emocija postaje pristrana u odlučivanju ili uspijeva zadržati svoju objektivnost? Treća kategorija se odnosi na emocionalno razumijevanje koje uključuje prepoznavanje i rješavanje složenih emotivnih problema te uvjetovanih i povezanih emotivnih reakcija. I četvrta kategorija se odnosi na upravljanje emocijama u čijem se ispitivanju za procjenu ispravnosti odgovora primjenjuju tri perspektive: perspektiva ispitanika, eksperta i ciljane skupine. Procjena eksperta je mišljenje stručnjaka iz ovog područja koji su se prethodno usaglasili oko ispravnog rješenja. Perspektiva ciljane skupine kao ispravan odgovor koristi onu vrstu emocija koju je osjetila osoba koja je primjerice skladala glazbeno djelo ili slikala određene motive.

Objavljeno u Regionalni Tjednik