Mentalna mapa služi za vizualno prikazivanje ideja, zadataka, planova, kako u procesu učenja, tako i u planiranju poslovnih aktivnosti. Što nam je potrebno za izradu mentalne mape? Računalo i računalni program koji podržava izradu mentalne mape (Mind Mapping, FreeMind) ili prazan papir A3 ili A4 formata te razne olovke u boji. Način izrade mape je sljedeći: centralni pojam se stavlja u središte slike te se od njega granaju grane misli i ideja, do nivoa koji odabere sam autor mape. Mentalna mapa prati naš prirodni tijek razmišljanja i zbog toga je njezina struktura u obliku grananja iz glavnog pojma. Prvi korak je postavljanje teme ili problema u sredinu vodoravno položenog papira. Pri tome je poželjno da središnji pojam nacrtamo s najmanje tri različite boje. Linije koje povlačimo direktno iz centra mape moraju biti malo deblje od ostalih. Dužina linije mora se poklapati s dužinom riječi ili slike koja se logički naslanja na liniju. Preporuča se da mentalna mapa sadrži samo 10% teksta pa upisujemo samo one koje su najznačajnije i koje najbolje opisuju zadanu temu ili problem. Umjesto riječi mogu se koristiti i simboli i slike koji zamijenjuju riječi, ali je potrebno birati takve slike koje će nas jednoznačno i na prvu pomisao asocirati na riječ koja je zamijenjena slikom. Kod upotrebe boja postoji velika sloboda. Autor mape može razviti vlastiti način korištenja boja. Na poleđini mape važno je ispisati broj mentalne mape, datum kada je izrađena te popisati simbole koji su korišteni u izradi mape i njihova značenja. Ukoliko nam nestane mjesta na papiru na kojem izrađujemo mapu, možemo dolijepiti nove papire, ovisno o stupnju inspiracije i složenosti problema. Mentalna mapa oblikovana na ovakav način omogućava lakše usvajanje i pamćenje informacija koje su njome prikazane naročito ako je osoba koja koristi mentalnu mapu izraženi vizualan tip.

Objavljeno u Regionalni Tjednik