Kao kandidatkinja za članstvo u EU, Hrvatska je na raspolaganju imala predpristupne fondove iz kojih je na temelju kvalitetno pripremljenih i pozitivno evaluiranih projekata mogla koristiti sredstva. Predpristupni fondovi su CARDS (262 milijuna eura), Phare (146 milijuna eura), ISPA (59 milijuna eura), SAPARD (25 milijuna eura) i IPA (748,4 milijuna eura). Oni su namijenjeni jačanju institucionalnih kapaciteta radi bolje integracije u EU te bolje pripreme za korištenje strukturnih fondova izradom strateških dokumenata, osiguravanjem administrativnih kapaciteta, utvrđivanjem statističkih regija prema Eurostatu i drugo. Iz predpristupnih fondova financirani su mnogi veliki projekti u Hrvatskoj, najviše na području vodoopskrbe, gospodarenja otpadom i prometa. Sustav vodoopskrbe s pročišćavanjem otpadnih voda financiran je u Karlovcu, Drnišu, Slavonskom Brodu, Kninu. U Šibensko-kninskoj, Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji financirani su županijski centri za gospodarenje otpadom, a u području prometa financiran je projekt obnove pruge Vinkovci-Tovarnik. Kohezijski fondovi koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju ulaskom u EU mnogo su veći od predpristupnih fondova. Trećina proračuna EU (347,41 milijarda eura)  od 2007-2013 namijenjena je provedbi kohezijske politike s ciljem ublažavanja razlika u stupnju gospodarskog i društvenog razvoja unutar EU. Fondovi namijenjeni provedbi kohezijske politike su Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond. Fondovi se raspoređuju prema tri osnovna cilja: smanjivanje razlika u razvijenosti regija, poticanje regionalne konkurentnosti i zapošljavanja te europska teritorijalna suradnja – prekogranična i transregionalna. Najviše sredstava, oko 80% odlazi na prvi cilj - smanjivanje razlika u regionalnoj razvijenosti. Tako će Hrvati iz kohezijskih fondova moći sufinancirati svoje kvalitetno pripremljene projekte iz područja prometa, zaštite okoliša, energetike, obrazovanja, istraživanja, socijalne uključenosti i poduzetništva.

Objavljeno u Regionalni Tjednik