Emocionalna inteligencija ima vrlo važnu ulogu na radnom mjestu. Analiza studija od 500 organizacija širom svijeta, ukazuje na izniman utjecaj emocionalne inteligencije na uspjeh neovisno od radnog mjesta. Osobe s najvišim EQ-om brže napreduju prema liderskim pozicijama u organizaciji, zaposlenici koji imaju viši EQ najbolje su ocjenjeni od strane poslodavaca i EQ je prepoznat kao dvostruko važniji nego tehničke i analitičke vještine na radnom mjestu.

Kao što je već spomenuto, različita zanimanja zahtijevaju drugačije vrste EQ-a. Uspjeh u prodaji primjerice zahtijeva empatijsku sposobnost prepoznavanja raspoloženja kupca i interpersonalnu sposobnost odlučivanja kada i na koji način ponuditi proizvod. Kod umjetnosti i sporta, važnost EQ-a dolazi do izražaja kroz samodisciplinu i samomotivaciju pojedinca.

Studije spolnih razlika u usvajanju EQ-a došle su do zanimljivih rezultata. Znanstvenici tvrde da su muškarci i žene jednako sposobni povećati svoju emocionalnu inteligenciju. Rezultati istraživanja koje je provedeno na 4500 muškaraca i 3400 žena, pokazali su da žene imaju bolju emocionalnu inteligenciju nego muškarci kod empatije i socijalne odgovornosti dok su muškarci nadmašili žene u toleranciji na stres i samopoštovanju. Najmanja razlika između kvocijenta emocionalne inteligencije kod žena i muškaraca je vezana uz međuljudske odnose, s time da je ženski EQ nešto viši i iznosi 101, dok je muški EQ 97. Stoga možemo zaključiti da su i muškarci i žene jednako emocionalno inteligentni, ali imaju različiti EQ s obzirom na područje koje se promatra. Drugo područje razmatranja su godine. Istraživanja su pokazala da je zrelost prednost. U istraživanju u kojem je izvršeno uspoređivanje EQ-a kod 3000 odraslih i tinejdžera, dokazano je da se EQ povećava s godinama, a vrhunac je u četvrdesetim godinama života.

Objavljeno u Regionalni Tjednik