Elementi projektne prijave razlikuju se ovisno o vrsti projekta koji se prijavljuje i odabranom programu financiranja, međutim kod većine programa financiranja može se izdvojiti A dio prijave  gdje se obično preko web aplikacije unose osnovni podaci o projektu te B dio prijave koji sadrži detaljni opis problema, opis potrebe za projektom, opis projekta (ciljeve, isporuke, plan aktivnosti), radni plan, plan upravljanja i diseminacijski plan. Pristup koji se preporuča u pripremi elemenata koji čine B dio prijave naziva se Pristup logičke analize (engl. Logical Framework Approach - LFA), a rezultat takvog pristupa je Logička matrica (engl. Logical Framework Matrix – LFM) koja sadrži sve relevantne podatke same prijave. Početak LFA procesa je situacijska analiza koja ima za cilj analizirati postojeće stanje. Sljedeći koraci su analiza dionika na projektu te analiza problema i analiza ciljeva projekta. U koraku analize alternativa primjenjuje se SWOT analiza budući da se preko SWOT analize definiraju strategije, a samim time i odabiru najbolje alternative za postizanje definiranih ciljeva. Nakon analize alternativa slijedi planiranje aktivnosti koje je ulaz u logičku matricu. Logička matrica sadrži sumarni projektni plan, ona olakšava planiranje projekta, ali i njegovo nadgledavanje i procjenu projektnih rezultata. LFM matrica se sastoji od četiri retka i četiri stupca. Prvi stupac je opisni stupac koji definira strukturu projekta kroz četiri ključna elementa koja čine redove matrice: svrha, specifični ciljevi, izlazi/rezultati i aktivnosti koje treba izvršiti kako bi se ispunili ciljevi i kreirali željeni izlazi. U drugom stupcu matrice se definiraju ključni pokazatelji ili indikatori preko kojih se može procijeniti napredak i stanje projekta. Svaki indikator mora biti mjerljiv kvantitativno ili kvantitativno tako da se  u trećem stupcu definiraju načini mjerenja pokazatelja. U četvrtom stupcu se navode pretpostavke i rizici koji se određuju za svaki element u matrici.

Objavljeno u Regionalni Tjednik