E-učenje kao proces učenja i podučavanja uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) pokretač je promjena u obrazovanju. Ono uključuje sve računalno te Internetski podržane aktivnosti koje podupiru učenje unutar i izvan učionice. Elektroničko učenje je vrlo važan čimbenik modernizacije obrazovanja, njegova širenja i primjene cjeloživotnog učenja. U današnjim uvjetima obrazovni sustav se susreće s mnogim problemima: povećanje broja učenika i studenata, zapošljavanje neiskusnog nastavnog kadra, potreba za prekvalifikacijom ili dodatnim usavršavanjem, pomanjkanje interakcije studenata i profesora. Interaktivnost i komunikacija je drugačija kod e-učenja u odnosu na nastavu u predavaonici. U predavaonici ona je direktna – lice u lice što ima veliku prednost, međutim prepoznaje se trend porasta broja studenata, što rezultira masovnim studiranjem i smanjenjem interakcije između nastavnika i studenata. Nerijetko se događa da je studentu gotovo nemoguće pronaći profesora kako bi dobio potrebne informacije. Kako taj problem rješava primjena e-učenja? E-učenje omogućuje individualni pristup nastavnika prema studentu te omogućuje neposrednu povratnu informaciju preko sustava za upravljanje učenjem. E-učenje daje i svoj veliki doprinos u svakodnevnoj organizaciji obrazovnog procesa, u vremenskoj i prostornoj fleksibilnosti u podučavanju i učenju te neograničenoj dostupnosti obrazovnih sadržaja svugdje gdje postoji računalo i Internetska veza. Obrazovanje postaje dostupno studentima na udaljenim lokacijama, pa studenti dio svojih aktivnosti mogu obavljati i od kuće. To smanjuje toškove prijevoza, a i vrijeme koje bi se utrošilo na put, omogućuje i fleksibilnost u planiranju vremena za učenje te time stvara dobre preduvjete za usavršavanje i cjeloživotno učenje ne samo studenata već i ostalih interesenata kojima je potrebna prekvalifikacija ili dodatna edukacija.

Objavljeno u Regionalni Tjednik