U prošloj kolumni objasnila sam četiri „slobode“ koje osiguravaju funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU, dok ću u ovoj kolumni objasniti nekoliko novina i pravila vezano uz medije i informacijsko društvo koje će se u EU trebati poštivati. U skladu s pravilima EU na području elektroničkih komunikacija omogućena je slobodna promjena operatora od strane korisnika, u skladu s najboljom ponudom, a pod uvjetima da korisnik može zadržati svoj broj i predbroj bez obzira na mrežu u koju prelazi. Kod mobilne telefonije, EU donosi niže cijene roaminga, ali unatoč tome što se to naglašavalo u kampanji kao znatna korist, još su uvijek cijene visoke. Od 2010. godine uvedena je maksimalna naknada u roamingu od 0,39 eura za odlazni poziv, 0,15 eura za dolazni poziv te 0,11 eura za SMS poruku, dok je sredinom 2011. godine ona nešto smanjena na maksimalno 0,35 eura za odlazni poziv te 0,11 eura za dolazni poziv. Cilj je tek do 2015. godine izjednačiti cijenu poziva u roamingu i nacionalnih poziva. Uveden je i europski broj hitne pomoći – 112, broj je besplatan i može se nazvati sa svih telefona, mobitela, te telefonskih govornica. Isto tako u EU su stroža pravila usmjerena na zaštitu maloljetnika od neprimjerenih programskih sadržaja u medijima te neprimjerenog oglašavanja koja će se morati poštivati. Usklađivanjem s europskom regulativom, primjenjen je i pravni okvir koji štiti interese gledatelja na način da ograničava trajanje reklamnih spotova. Naime, trajanje reklamnih spotova unutar jednog sata u udarnom terminu na javnoj televiziji ne smije biti dulji od 4 minute. Prijenos filmova snimljenih za javnu televiziju može se prekidati s reklamama tek svakih 30 minuta. Ujedno će hrvatski nakladnici morati zastupati i puno veću europsku produkciju u godišnjim programima, pa ćemo tako moći gledati više sadržaja europske produkcije.

Cilj pravnih propisa EU vezanih uz informacijsko društvo i medije je pojačanje tržišnog natjecanja na području elektroničkih komunikacija i operatera fiksne i mobilne telefonije, kako bi se postigli interesi krajnjeg korisnika i u konačnici snizile cijene te spriječio monopol.

Objavljeno u Regionalni Tjednik