Multinacionalne korporacije su sačinjene od međunarodnih timova za donošenje odluka odnosno izvršnih odbora, raznih menadžerskih grupa, odbora za upravljanje projektima te radnih skupina. Svaki od pripadnika navedenih skupina različito pristupa radnim zadacima te donošenju odluke. Svaka multinacionalna korporacija bi trebala odabrati vlastiti model rada i načina odlučivanja što naravno ovisi o korporativnoj kulturi (okolini) te dominantnim poslovnim kulturama kojima pripadaju članova tima. Globalne korporacije imaju različite pristupe u donošenju strateških odluka. Na primjer, Coca- Cola je poznata po svom top-down (odozgo prema dolje) pristupu donošenja odluka gdje nekolicina donositelja odluke na vrhu kompanije donosi gotovo sve strateške odluke i odlučuje o njenoj budućnosti. Većina korporacija najčešće koristi konsenzusom upravljani pristup tzv. bottom-up (od dna prema vrhu) način donošenja odluka. Količina i kvaliteta informacija na temelju kojih se donose odluke također varira od korporacije do korporacije. Neke od njih preferiraju donošenje odluka na temelju velikog broja eksplicitnih činjenica o postavljenim pitanjima kako bi te činjenice koristili za provedbu unaprijed dogovorenog formalnog procesa donošenja odluke. Menadžeri s područja anglosaksonske, sjevernoeuropske poslovne kulture kao što su Velika Britanija, Njemačka, područje Skandinavije, menadžeri iz Sjedinjenih Američkih Država koriste ovakav pristup. Kada je vrijeme u procesu donošenja odluke u pitanju, menadžeri s područja LatinoAmerike i južnog dijela Europe kao što su Italija, Španjolska te neke južnoameričke zemlje su često skloniji ležernijem i manje formalnom  pristupu  u donošenju odluke. 

Objavljeno u Regionalni Tjednik