Što je delegiranje ovlasti? Najjednostavnije rečeno, kad nadređeni da podređenome slobodu donošenja odluke. Delegiranje ovlasti je elementarni čin upravljanja. Iako izgleda jednostavno, u praksi se pokazuje da su menadžeri često neuspješni jer ne znaju kako ili ne žele delegirati ovlasti. Teško je zamisliti da jedna osoba u većem poduzeću može obaviti sve zadatke i donijeti sve odluke koje su važne za ostvarivanje ciljeva poduzeća. U malom poduzeću to je ostvarivo, ali kad poduzeće postane veće, jednoj osobi je teško zadržati sve ovlasti odlučivanja.  Pri delegiranju ovlasti postoji granica u broju osoba koje menadžer može učinkovito nadgledati i za njih donositi odluke. Kad se pređe taj broj, ovlasti se moraju delegirati podređenima koji dalje donose odluke unutar svojih ovlasti. U svakoj organizaciji se mora donijeti odluka kolikim brojem podređenih može upravljati jedan nadređeni. Istraživanja su pokazala da je taj broj između 4 i 8 podređenih na višim razinama organizacije, te između 8 i 15 podređenih na nižim razinama kojima je delegirana odgovornost za obavljanje određenih zadataka, a ne za nadgledanje drugih. Što sve uključuje proces delegiranja? 1.) određivanje rezultata koji se očekuju od nekog položaja 2.) dodjeljivanje zadataka osobi na tom položaju 3.) delegiranje ovlasti za ostvarenje tih zadataka 4.) držanje osobe na tom položaju odgovornom za ostvarenje zadataka. Navedene aktivnosti u procesu delegiranja se ne bi trebale razdvajati jer bi bilo nekorektno očekivati od osobe da ostvari neki zadatak, a da joj za to nisu dane potrebne ovlasti kao što bi bilo nepromišljeno delegiranje ovlasti, a da se ne znaju krajnji rezultati za koje će se one koristiti. Nedovoljno delegiranje ovlasti od strane menadžera ne događa se zato jer menadžeri ne znaju načela delegiranja ovlasti, već zato što ih ne žele primijeniti vođeni svojim osobnim stavovima. Definirana organizacijska struktura i utvrđivanje ciljeva organizacije mogu pomoći menadžeru u delegiranju, međutim osobni stavovi i karakter menadžera često su glavni uzrok nedovoljnog ili neefikasnog delegiranja.

Objavljeno u Regionalni Tjednik