Uz ograničenja, u čimbenike odlučivanja možemo svrstati i okolinu u kojoj se odlučuje, način i metode odlučivanja, okolnosti u kojima se odlučuje, međusobnu povezanost odluka, sposobnost donositelja odluke te subjektivne čimbenike odlučivanja. Okolinu u kojoj odlučujemo možemo promatrati kao stabilnu ili kao nestabilnu. Danas je prava rijetkost odlučivati u uvjetima stabilne okoline. Turbulentna okolina u kojoj poduzeća danas djeluju nosi visok stupanj rizika. Razlike u odlučivanju u uvjetima stabilne i nestabilne okoline ogledavaju se u načinu odlučivanja, prioritetima u odlučivanju, brzini donošenja odluka, stupnju rizika i neizvjesnosti u odlučivanju.

Način odlučivanja u prvom redu zavisi od važnosti odluke koju treba donijeti, o znanju i sposobnosti donositelja odluka te vremenu koje donositelju odluke stoji na raspolaganju da donese odluku. Neće se primjenjivati isti način i metode odlučivanja za operativne odluke kao i za odluke koje su od strateške važnosti. Pod metodama odlučivanja podrazumijevamo matematičko-statističke metode poput metoda za višekriterijsko odlučivanje, linearnog i dinamičnog programiranja, teorije igara, metode simulacije, teorije redova čekanja i drugih metoda pomoću kojih možemo kvantificirati i objektivizirati čimbenike odlučivanja.

U ovoj grupi čimbenika još smo spomenuli okolnosti u kojima se odlučuje, pa za sada samo navedimo koje su to. Tako te okolnosti dijelimo na okolnosti u uvjetima sigurnosti, u uvjetima rizika te u uvjetima nesigurnosti.

Objavljeno u Regionalni Tjednik