Adam Smith je čuveni škotski ekonomist i etičar. Rođen je u Edinburghu 1723. godine. Studirao je na Sveučilištu Glasgow i Sveučilištu Oxford. Poznat je kao predstavnik klasične političke ekonomije, a sa svojim idejama bio je zasigurno ispred svog vremena. Zalagao se za ekonomski liberalizam i smatrao da pravo bogatstvo ne leži u novcu, nego u korisnom radu. U svojem najpoznatijem djelu Bogatsvo naroda predstavio je svoje moderne ideje u kojima je isticana priroda slobode pojedinca, te liberalizam koji je bio u potpunoj suprotnosti državnoj kontroli koju su zagovarali merkantilisti. Smith je smatrao da je najbolja politika države: nemiješanje države u privredne poslove. Svrha ekonomske politike je povećanje bogatstva naroda, ali u obliku robe, ne zlata. Tvrdio je da će se povećanje bogatstva najbolje ostvariti ako se poduzetniku ostavi autonomija u donošenju odluka što, koliko, kada, kako, i za koga proizvoditi. U nastojanju da maksimalizira svoj profit, poduzetnik treba ulagati svoj kapital tamo gdje će ostvariti najveću proizvodnju. Ako jedna zemlja može proizvesti neku robu efikasnije nego neka druga, tvrdio je da ona ima apsolutnu prednost u proizvodnju te robe. Naglašavao je da apsolutne prednosti neke zemlje mogu biti prirodne (klima, tlo, prirodna bogatstva i sl.) i stečene (znanje, vještina i dr.). Stvar je u tome na koji način će zemlja svoje prednosti iskoristiti.  Danas imamo mnoge primjere gdje su zemlje koje nemaju tako velika prirodna bogatstva puno uspješnije od zemalja s mnogim priodnim bogatstvima, što znači da imaju više stečenih znanja koja uspješno koriste. O privatnom životu Adama Smitha se ne zna previše. Karakterizira ga se kao ekscentričnu i benevolentnu osobu. Navodno je naredio da se svi njegovi osobni radovi spale nakon njegove smrti. Nikad se nije ženio i imao je vrlo blizak odnos sa svojom majkom. Ponekad je pričao sam sa sobom i mjesečario. U svojoj posebnosti, Adam Smith je bio osoba koja bi se sa svojim idejama bolje uklopila u naše vrijeme, ali zahvaljujući svom načinu razmišljanja postavio je temelje za moderne ideje koje se razvijaju i primjenjuju u današnjoj ekonomiji.

Objavljeno u Regionalni Tjednik