Fakultet organizacije i informatike u suradnji s Visokim učilištem Algebra sudjeluje u projektu Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“  financiranom iz Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali l, Prioritetna os 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Regionalni centar kompetentnosti „Arboretum Opeka“, zajedno s partnerima, nastoji stvoriti uvjete za pružanje teorijskih i praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju te povećati mogućnost njihova ulaska na tržište rada.

Članovi Laboratorija za strateško planiranje i odlučivanje vlastitu ekspertizu integriraju u izradu Strateškog plana razvoja, Akcijskog plana, Godišnjeg plana rada RCK- a te marketinškog plana RCK-a. U cilju uspostave organizacije rada i razvoja RCK-a, FOI će zajedno s Visokim učilištem Algebra sudjelovati u pripremi, razvoju i pomoći u provedbi mehanizma za osiguranje kvalitete.   

Do sada su održane dvije radionice pod nazivom Strateški menadžment i strateško planiranje te Izrada Godišnjeg plana rada RCK-a kako bi se utvrdila svrha djelovanja, operativni ciljevi i aktivnosti koje su ključne za ostvarenje istih. Radionicu je moderirala voditeljica projektnog tima Laboratorija, odgovornog za izradu razvojnog plana, akcijskog plana i godišnjeg plana rada, prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep. Ostali članovi FOI projektnog tima su: izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek, prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan, doc. dr. sc. Iva Gregurec, Tena Jagačić, mag. oec..

arboretum-1

arboretum-2

arboretum-3

arboretum-4

arboretum-5

arboretum-6