Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep održala je na konferenciji INFOTER 9.10.2018. u Balatonfuredu pozvano predavanje o Digitalnoj zrelosti škola u Hrvatskoj s naglaskom na projekt e-Škole te Okvir i Instrument koji je korišten za samovrednovanje i vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola u Hrvatskoj.

Sudjelovala je i u panel diskusiji pod nazivom "Digitalne kompetencije u školstvu” zajedno s Horvath Adamom, Director Of Division at Center for Digital Pedagogy and Methodology, Digital Success Nonprofit Ltd. te Fresz Attilom, voditeljem programa digitalizacije škola u DIGITAL SUCCESS LTD.

INFOTER 2018