Na konferenciji o ekonomskom i društvenom razvoju, 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Sustainability from an Economic and Social Perspective, održanoj 15. i 16. studenog 2018. u Lisabonu sudjelovali su i članovi Laboratorija za strateško planiranje i odlučivanje: doc. dr. sc. Dijana Oreški, Barbara Šlibar, mag. inf., i dr. sc. Nikola Kadoić. Članovi su predstavili dva rada. Asistentica Barbara Šlibar prezentirala je rad Aspects of open data and illustrative quality metrics: literature review kojeg je izradila u suautorstvu s doc. dr. sc.
Dijanom Oreški i prof. dr. sc. Božidarom Kličekom. Doc. dr. sc. Dijana Oreški prezentirala je rad Analysis of ICT students' LMS engagement and sucess izrađen u suautorstvu s Nikolom Kadoićem, a bila je i chairwoman na jednoj od sekcija. Trideset i peto izdanje ove konferencije okupilo je dvjestotinjak sudionika koji su izradili ukupno 70 radova.

Sudjelovanje na konferenciji ESD 2018