Na korisničkoj konferenciji CARNET-a CUC 2018 održanoj u Šibeniku od 21.11. do 23.11.2018. sudjelovali su i članovi Laboratorija za strateško planiranje i odlučivanje Fakulteta organizacije i informatike: doc.dr.sc. Goran Hajdin, izv.prof.dr.sc. Igor Balaban i izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep.

Izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep održala je predavanje pod nazivom Vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola u Hrvatskoj, autori(ice): izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep; dr.sc. Bojan Žugec; izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa; izv.prof.dr.sc. Igor Balaban.

U suradnji s djelatnicama CARNET-a Renatom Ivanković i Dariom Jandrečić te predmetnim nastavnicama Tanjom Paris, Monikom Pavić i Kristinom Kristek, Goran Hajdin sudjelovao je u organizaciji tri ogledna sata iz nastave Fizike, Biologije i Kemije nakon kojih je vodio didaktičku analizu sata s naglaskom na primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u predstavljenim nastavnim satima.

Održano predavanje možete pogledati na poveznici.

Sudjelovanje na konferenciji CUC 2018