U srijedu i četvrtak, od 01. do 02. ožujka, 2023. godine, na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu (FOI), održani su radni sastanak, fokus grupa i istraživačka radionica projekta „HELA – Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja“, čije voditeljice su prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep i prof. dr. sc. Diana Šimić, a u aktivnostima je sudjelovalo 6 eksperata u području analitika učenja, s eminentnih europskih sveučilišta - Goethe-Universität Frankfurt, Universitat Oberta de Catalunya, Katholieke Universiteit, Leuven i Sveučilišnog računskog centra (SRCE).

Četverogodišnji istraživački projekt IP-2020-02-5071 HELA, koji je započeo 01. ožujka, 2021. godine, financira Hrvatska zaklada za znanost u iznosu € 103.023,00. Temeljna svrha projekta je doprinijeti boljem razumijevanju i optimizaciji procesa učenja i poučavanja podržanog analitikama učenja kroz unapređenje zrelosti visokih učilišta u primjeni analitika učenja. U okviru projekta razvit će se okvir zrelosti za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju učenja.

Uz FOI kao koordinatora, projektu značajan doprinos daju suradnici s vodećih europskih sveučilišta u području informatike, edukacijskih i srodnih znanosti: prof. dr. sc. Hendrik Drachsler, Goethe University, Njemačka, prof. dr. sc. Bart Rienties, Open University, Ujedinjeno Kraljevstvo, prof. dr. sc. Wim Van Petegem, Ku Leuven, Belgija i doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić sa Sveučilišnog računarskog centra, Sveučilište u Zagrebu (SRCE).

Na prvi dan događaja, eksperti su zajedno s članovima istraživačkog tima projekta HELA, održali radni sastanak, kojeg je vodila prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep. Kroz radni sastanak su prezentirani svi rezultati koji su do sada ostvareni u okviru drugog projektnog razdoblja, koje traje do kolovoza 2023. godine. Istraživački tim s FOI-ja je u suradnji s vanjskim stručnjacima u posljednjih godinu dana objavio niz publikacija na međunarodnim znanstvenim konferencijama kao i časopisima.

U okviru fokus grupe koje je održana prvi dan događanja, identificirane su kategorije i procesna područja Okvira zrelosti za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju učenja, a drugi dan se primjenom poznate metode za višekriterijsko odlučivanje – Analitički hijerarhijski proces (AHP) odredila važnost identificiranih područja za zrelost visokoškolskih institucija za implementaciju analitika učenja u hibridnom okruženju učenja.

 

HELA - Radni sastanak, fokus grupa i radionica