Član projektnog tima HELA, doc. dr. sc. Nikola Kadoić će na 32. izdanju međunarodne znanstvene konferencije „Central European Conference on Information and Intelligent Systems – CECIIS 2021“ predstaviti rad pripremljen u okviru projekta HELA. 

Konferencija će se održati 13.10.-15.10.2021. u virtualnom formatu, a ovogodišnja tema je umreženo društvo. Organizator konferencije je Fakultet organizacije i informatike (FOI), Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s mrežom European Distance and E-Learning Network (EDEN).

Na konferenciji će biti predstavljen znanstveni rad: „The differences in decision-making styles in the Croatian student population of military and nonmilitary studies“ koji su pripremili doc. dr. sc. Nikola Kadoić, Marijan Kostanjevac, pred. mr. sc. i prof. dr. sc. Maja Gligora Marković.

Više o konferenciji pročitajte ovdje