Na Fakultetu organizacije i informatike u 10. mjesecu 2018. godine na poziv doc.dr.sc. Ivana Malbašića boravila je prof.dr.sc. Marta Mas Machuca, dekanica Faculty of Economic and Social Sciences, Universitat Internacional de Catalunya. Održano je više sastanaka s članovima Laboratorija za strateško planiranje i odlučivanje o budućoj istraživačkoj suradnji, te mobilnosti istraživača i studenata.

Jedna od prvih suradnji bit će prijava projekta LA for strategic management na Twinning Obzor 2020 natječaj, na kojem će Fakultet organizacije i informatike biti koordinator, a Faculty of Economic and Social Sciences jedan od partnera.

Posjet dekanice Faculty of Economic and Social Sciences, Universitat Internacional de Catalunya FOI-ju