U okviru 33. međunarodne konferencije „CECIIS - Central European Conference on Information and Intelligent Systems“, koja se održala u Dubrovniku od 21. do 23. rujna 2022. godine, održani su radni sastanak, fokus grupa s uvaženim ekspertima s europskih sveučilišta i predstavljanje radova na temu stilova odlučivanja i implementaciji analitika učenja u visokom obrazovanju. Navedene aktivnosti su planirane u okviru drugog provedbenog razdoblja (03/22 - 08/23) projekta „HELA – Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja“, koje se financira sredstvima Hrvatske zaklade za znanost. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, dekanica Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu (FOI), koja je kroz radni sastanak članovima istraživačke skupine predstavila plan aktivnosti, rezultata i ciljeva u drugom provedbenom razdoblju projekta i osvrnula se na uspješno provedeno prvo razdoblje (03/21 - 02/22).

Suvoditeljica projekta, prof. dr. sc. Diana Šimić, je zajedno s članicama HELA projektne skupine: Barbarom Šlibar, mag. inf., Sabinom Rako, mr.sc. i Jelenom Gusić Munđar, mag. math. održala fokus grupu s ekspertima. Cilj ove aktivnosti bio je prikupiti informacije koje su potrebne urednicima, recenzentima i čitateljima istraživačkih radova kada ocjenjuju, primjenjuju i reproduciraju ili sintetiziraju rezultate istraživanja o primjeni analitike učenja u praksi. Prikupljene informacije će biti od pomoći za daljnje istraživanje u okviru projekta  te će se koristiti za izradu preporuka za izvještavanje o takvim istraživanjima.

Osim radnog sastanka i fokus grupe s ekspertima, članovi istraživačke skupine projekta HELA, s FOI-ja, su predstavili dva rada napisana u okviru drugog projektnog razdoblja:

1) Analyzing Decision-Making Styles: Army vs. Business students in Croatia, Kadoić N., Jagačić T., Gligora Marković M.

2) Learning analytics implementation in higher education institutions: Enterprise risk management approach, Dvorski Lacković I.

Više informacija o ovogodišnjoj konferenciji CECIIS dostupno je ovdje.

0010012345567